University of Oulu

Symboliset laskimet matematiikan opetuskäytössä

Saved in:
Author: Tofferi, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304051154
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tofferi, 2013
Publish Date: 2013-04-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Reviewer: Järvenpää, Maarit
Salmi, Pekka
Description:
Useat opiskelijat ostavat ylioppilaskirjoituksia varten symbolisen laskimen saavuttaakseen sen avulla etua kokeessa. Tämän seurauksena symboliset laskimet yleistyvät myös matematiikan oppitunneilla. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on selvittää mitä vaikutuksia laskimella on matematiikan oppimiseen ja opettamiseen. Aluksi pyritään muodostamaan lukijalle kuva siitä minkä on symbolinen laskin. Kuten myöhemmin teoriaosuudessa tulee ilmi, laskin ei ole vain esine jonka käyttöönotto on yksinkertaista. Laskin saa arvonsa ja merkityksensä vasta kun siihen liittyviä toimintoja opitaan ja sen rajat sekä mahdollisuudet ovat tiedossa. Asian tieteellistä tutkimista varten etsin artikkeleita joissa asiaa käsiteltiin. Tutustumalla pikaisesti laajaan määrään artikkeleita valitsin mielestäni edustavimmat tätä tutkimusta varten. Tieteellisen aseman saavuttamiseksi täytyy aiheeseen liittyä tiedemiesten välisen keskustelun synnyttämä teoria. Teoria koostuu käsitteistä joilla asioita kuvataan sekä tiedeyhteisön näkemyksistä asiaan liittyen. Tämän vaatimuksen pohjalta tutkimuksessa tutustutaan niin sanottuun instrumentaaliseen lähestymistapaan. Teorian merkitys on keskeinen jotta opettaja voi pitää laskimen opetuskäyttöä vakavasti harkittavana vaihtoehtona. Teorian tueksi ja lisäksi tarvitaan käytännön tutkimustyötä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pienitä joukkoa mielenkiintoisia tutkimuksia ja viitataan niiden tuloksiin. Tutkimukseni avulla aiheesta kiinnostunut henkilö voi lähteä tutustumaan tarkemmin tutkimuksen aihealueeseen. Helppoja vastauksia tutkimus ei juurikaan tarjoa ja tutkimus osoittaa että symbolisten laskinten sulauttamiseksi opetuskäyttöön tarvitaan paljon työtä. Tutkimus kuitenkin antaa viitteitä siitä että se työ saattaa olla vaivan arvoista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Tofferi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.