University of Oulu

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä

Saved in:
Author: Piippo, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304241196
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Piippo, 2013
Publish Date: 2013-04-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulli, Petri
Leinonen, Eeva
Reviewer: Halonen, Raija
Pulli, Petri
Leinonen, Eeva
Description:
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluseteleistä astui Suomessa voimaan vuonna 2009. Palvelusetelin prosessointi vie kunnassa paljon työvoimaresursseja. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä vähentää palvelusetelin prosessointiin menevää työaikaa kunnissa yksinkertaistamalla prosesseja. Palvelusetelin sähköistämishankkeita on meneillään eri puolilla Suomea ja eräs mittava hanke on valtakunnallinen hanke palveluseteleiden sähköistämiseksi. Tässä tutkimuksessa konstruoidaan hajautettu sähköinen palvelusetelijärjestelmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän (RAS), palvelusetelilain sekä muiden palvelusetelin sähköistämishankkeiden asettamien toiminnallisten vaatimusten pohjalta. Hajautettua järjestelmää testataan suunnitelmatasolla RAS:in vanhusten kotihoidon palvelusetelikäyttötapaukseen. Tutkimuksen lopputuloksena on hajautetun palvelusetelijärjestelmän suunnitelma sekä järjestelmävaatimuksiin perustuva vertailuanalyysi keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuudesta sähköiselle palvelusetelijärjestelmälle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Piippo, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.