University of Oulu

Ikääntyneille virikkeitä tarjoava NFC-sovellus

Saved in:
Author: Komulainen, Onni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304241202
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Komulainen, 2013
Publish Date: 2013-04-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Riekki, Jukka
Reviewer: Seppänen, Kari
Riekki, Jukka
Description:
Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia NFC-teknologian soveltuvuutta iäkkäille käyttäjille tarkoitettuihin sovelluksiin. Diplomityössä perehdyttiin vanhainkodissa käytettävään viriketoimintaan, vanhuksille suunnattujen digitaalisten sovellusten esteettömyysvaatimuksiin ja NFC-sovelluksiin. Osana diplomityötä toteutettiin ikääntyneille älyllistä viriketoimintaa tarjoava NFC-sovellus. Fyysinen käyttöliittymä toteutettiin NFC-lukijan sisältävällä matkapuhelimella ja korteilla, joihin NFC-tunnisteet oli liitetty. Sovelluksessa pyrittiin huomioimaan kohderyhmälle suunnattu esteettömyys ja kiinnostavuus. Tutkimus toteutettiin kokeellisena käytettävyystestauksena vanhainkodissa. Käytettävyyden arviointi tapahtui havainnoimalla käytettävyystestaukseen osallistuneita vanhuksia. Käyttäjäkokemusta arvioitiin haastattelemalla vanhuksia. Vanhainkodin hoitajille tehtiin kyselylomake, jolla pyrittiin selvittämään testatun sovelluksen sopivuutta vanhainkodin viriketoiminnassa. Työssä toteutettu sovellus onnistui tavoitteissaan. Se palautti muistoja henkilöistä ja tapahtumista testaukseen osallistuneiden vanhusten mieleen. Toisaalta se toimi myös muistia ja kognitiivisia kykyjä haastavana pelinä. Käytettävyystestaus osoitti, että ikääntyneet oppivat helposti hallitsemaan NFC- tunnisteiden koskettamiseen perustuvan sovelluksen käyttöliittymän ja että sen avulla on mahdollista toteuttaa vanhuksia kiinnostavia sovelluksia.
see all

The purpose of this thesis was to research the suitability of NFC-technology in applications intended for elderly users. This study discusses stimulating activity in Finnish residential homes, digital application accessibility requirements for elderly users and NFC-applications. The study utilized NFC applications as a possible method for effecting intellectual stimulus in elderly users. The physical interface was realized with a mobile phone equipped with an NFC reader and with cards fitted with NFC tags. The application’s adapted accessibility and attractiveness with respect to elderly users was taken into account during the application design phase. The research was carried out via empirical usability testing at a residential house. Evaluation of usability was done by observing elderly users during testing. User experience was evaluated by interview. A questionnaire concerning the suitability of the tested application as a stimulating activity was made for nurses. The implemented application fulfilled its objectives. It provoked memories of past events and persons in the users that took part in the testing. Secondly it also functioned as a game requiring memory and cognitive skills. This study shows that aged user can easily learn to handle user interfaces that are based on touching NFC tags and with NFC technology it is possible to implement applications attractive to elderly.
see all

Subjects:
Copyright information: © Onni Komulainen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.