University of Oulu

Geoekonomisaatio ja politiikan skaalautuminen Barentsin alueella

Saved in:
Author: Väätänen, Vesa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201306
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Väätänen, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Moisio, Sami
Zimmerbauer, Kaj
Reviewer: Moisio, Sami
Zimmerbauer, Kaj
Description:
Tutkielman aiheena on Barentsin alueella ilmenevä geoekonomisaatio ja politiikan skaalautuminen. Barentsin alueeseen kuuluu osia Pohjois-Norjasta, -Ruotsista ja -Suomesta sekä Luoteis-Venäjästä. Barentsin alueen yhteistyössä on mukana valtio- ja aluetoimijoita sekä alkuperäiskansojen edustus. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten geoekonominen ajattelu sekä geopolitiikan ja geoekonomian suhde ilmenee Barentsin alueen eri yhteistyöelinten julkaisuissa. Lisäksi tutkielmassa pyritään tarkastelemaan, miten eri yhteistyöelimet tuovat esiin skalaaristen suhteiden merkityksen ja muutoksen diskursiivisessa toiminnassaan. Aineistona tutkielmassa toimii valtioiden välisen yhteistyöelimen eli Barentsin euro-arktisen neuvoston kokousten julkilausumat vuosilta 1993, 1994, 2000, 2001, 2009 ja 2011. Alueiden välistä yhteistyötä aineistossa edustaa Barentsin alueneuvoston Barents-ohjelmat vuosilta 2000–2003 sekä 2009–2013. Alkuperäiskansoja aineistossa edustaa alkuperäiskansojen työryhmän toimintasuunnitelma vuosille 2009–2012. Tämän lisäksi tausta-aineistona on hyödynnetty Lapin Kansa- ja Helsingin Sanomat -sanomalehdissä julkaistuja Barents -sanan otsikossaan tai ingressissään sisältäviä uutisia vuosilta 1993–1994, 2000–2001 sekä 2012–2013. Menetelmänä tutkielmassa on kvalitatiivinen, teorialähtöinen sisällönanalyysi sekä aineiston sisällön kvantifiointia hyödyntävä sisällönerittely. Tämän lisäksi käsiteltäessä alkuperäiskansojen työryhmän toimintasuunnitelmaa hyödynnetään narratiivista tutkimusta. Geoekonomisaatio erityisesti uusliberaalin talousajattelun ja siihen kytkeytyneen spatiaalisen vallan ilmentymänä nousee esiin aineistosta. Valtiotasolla geopoliittisesti oleelliset luonnonvara-asiat jätetään yhteistyön ulkopuolelle. Geoekonomista ajattelua on silti havaittavissa valtiotoimijoiden välisessä yhteistyössä. Aluetasolla luonnonvarat ja uusliberaalin talousajattelun mukainen kilpailukyky ja sitä kautta geoekonomiset tavoitteet nousevat tärkeiksi. Valtiotason vähäinen halu antaa aluetasolle merkittävää poliittista valtaa asettaa aluetason kuitenkin geopoliittisesti alisteiseen asemaan. Samalla myös alkuperäiskansat jäävät muiden toimijoiden geopoliittisen vallan varjoon ja joutuvat turvautumaan geopoliittisia vallan rakenteita kyseenalaistavaan anti-geopolitiikkaan. Eri toimijoiden skalaariset suhteet puolestaan ilmenevät siten, että niin valtio- ja aluetoimijat kuin alkuperäiskansojen työryhmäkin pyrkii luomaan tiiviin yhteyden ylikansalliseen tasoon. Barentsin euro-arktisen neuvoston ja alueneuvoston tapauksessa yhteyksiä pyritään luomaan erityisesti Euroopan Unioniin. Tämä johtuu EU:n tärkeydestä rahoituslähteenä. Alkuperäiskansojen työryhmän tapauksessa viitataan puolestaan erityisesti Yhdistyneisiin Kansakuntiin, ja sen yhteydessä solmittuihin sopimuksiin, joista pyritään saamaan poliittista vipuvoimaa alkuperäiskansojen oikeuksien parantamiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vesa Väätänen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.