University of Oulu

Jännitysnäytelmä keskellä kaupunkia : kaupunkiarkeologian tulkintakehykset Kalevan, Turun Sanomien sekä Helsingin Sanomien sanomalehtikirjoittelussa vuosina 2001–2010

Saved in:
Author: Hyttinen, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201312
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hyttinen, 2013
Publish Date: 2013-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Pro gradu -tutkielmani käsittelee kaupunkiarkeologiaa koskevaa sanomalehtikirjoittelua Kalevassa Turun Sanomissa sekä Helsingin Sanomissa vuosina 2001–2010. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tulkintakehyksiä kaupunkiarkeologia saa lehtikirjoittelussa. Tässä tutkimuksessa kaupunkiarkeologialla tarkoitetaan arkeologian osa-aluetta, jossa arkeologisin menetelmin tutkitaan Suomessa ennen 1700–lukua perustettujen kaupunkien muinaismuistolain rauhoittamaa aluetta. Toisena päämääränä on tarkastella Kalevan internet-sivuilla vuosina 2009–2010 ilmestyneiden kaupunkiarkeologiaa käsittelevien juttujen lukijakommenttien kautta yleisön tekemiä tulkintoja kaupunkiarkeologiasta suhteessa sanomalehden ehdottamiin tulkintoihin. Tutkimusaineisto koostuu kaikkiaan 192 uutisesta, artikkelista ja mielipidekirjoituksesta sekä 409 lukijakommentista. Tutkimusmetodina on käytetty kehysanalyysiä, joka on yleisesti käytetty metodi mediatutkimuksessa. Kehysanalyysillä on selvitetty, millaisten teemojen ja tarinalinjojen kautta sanomalehdet uutisoivat kaupunkiarkeologiasta, ja millaisia tulkintoja ne ehdottavat aiheesta yleisölle. Tutkimusaineistosta hahmottuu neljä kehystä: viihde, suojelu, paikallisuus sekä kiista. Osa jutuista on kehyksettömiä. Yleisimmäksi kehykseksi nousee viihde, kun taas suojelun, paikallisuuden ja kiistan kehystä esiintyy lehdestä riippuen vaihtelevasti. Kiistan kehystä lukuun ottamatta kehykset jäsentävät positiivista kuvaa kaupunkiarkeologiasta. Lukijakommenteista olen löytänyt vielä yhden kehystyypin, uhan, jossa kaupunkiarkeologia tulkitaan uhaksi taloudelliselle kehitykselle. Kehykseen liittyy olennaisesti arkeologisen tutkimuksen sekä aineettomien ja kulttuuristen arvojen väheksyminen. Juttujen kehyksistä riippumatta lukijakommenteissa esitetyt mielipiteet ovat voimakkaasti polarisoituneita, jolloin kaupunkiarkeologiaa kohtaan syntyy vahvoja puolesta–vastaan-asetelmia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marika Hyttinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.