University of Oulu

Pelien heuristiikat ja niiden soveltuvuus pelattavuuden arvioinnissa

Saved in:
Author: Muranen, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201317
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Muranen, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Kinnula, Marianne
Description:
Käytettävyydestä on tullut eräs tärkeimmistä sovellusten kehittämisen osa-alueista. Erityisesti peleissä käytettävyys ja pelattavuus ovat yhtenäinen osa pelikokemusta eli millaisen mielikuvan peli käyttäjälleen antaa. Tutkielmassa tarkastellaan tähän asti ilmestyneissä julkaisuissa todettuja pelattavuus-heuristiikkoja ja niiden soveltuvuutta pelisuunnittelussa käyttäen tutkimusmenetelmänäni kvantitatiivista tutkimusta. Tutkimusosion päätavoitteena oli priorisoida aikaisemmassa tutkimuksessa luodun peliheuristiikkalistan heuristiikat yleisesti ja genreittäin. Pelien kehityksen osa-alueena käytettävyyden tutkimus on suhteellisen tuore käsite. Viime vuosina pelien heuristiikkatutkimuksia on julkaistu suhteellisen kiitettävästi ja niitä julkaistaan jatkuvasti lisää. Tutkimuksissa on todettu peleille suunnatuista heuristiikoista olevan suuri hyöty evaluoinnissa. Heuristiikkojen avulla saadaan suhteellisen nopeasti aikaiseksi taulukoitavia tuloksia, joista pelin kehittäjät näkevät nopeasti käytettävyyteen liittyviä ongelmakohtia. Kuitenkin, vaikka heuristinen evaluointi lupaa edullista pelattavuuden arviointimenetelmää, on se täynnä subjektiivisesta tulkinnasta johtuvia ongelmia ja yhä useampia kilpailevia ja ristiriitaisia heuristiikkalistoja. Tämän vuoksi nykyisistä tutkimuksista saatujen heuristiikkalistojen tutkiminen ja yksittäisten heuristiikkojen priorisointi on tärkeää pelattavuuden arvioinnin kannalta. Tutkimuksessa saatiin selville osa-alueittain tärkeimmät ominaisuudet. Game play -kategoriassa on tärkeintä selkeät tavoitteet, sopivasti haastetta, haasteiden on oltava reiluja ja pelin on oltava ennen kaikkea hauska, jonka jälkeen voidaan vasta keskittyä pelimekaniikkaan ja grafiikkaan. Game story -kategoriassa tarina on tärkeässä osassa. Pelin tulokset ovat oikeudenmukaisia, pelaajalla on tunne hahmon hallinnasta ja peli vaikuttaa pelaajan tunteisiin. Game mechanics -kategoriassa painottuu kontrollien tärkeys. Mekaniikka/kontrollit ovat johdonmukaisesti sijoitettu. Mekaniikka on helppo oppia, mutta vaikea hallita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Muranen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.