University of Oulu

„Ich konnte die Augen nicht von ihr lassen.“ : die Anima-Beziehung des Protagonisten in Bernhard Schlinks Roman Der Vorleser

Saved in:
Author: Niskanen, Hanna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201320
Language: German
Published: Oulu : H.-M. Niskanen, 2013
Publish Date: 2013-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Schmitt, Gerhard
Reviewer: Grasz, Sabine
Schmitt, Gerhard
Description:
Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, den Roman Der Vorleser durch die Archetypenlehre C. G. Jungs zu untersuchen. Die Beziehung der Protagonisten, Michael Berg und Hanna Schmitz, kann als eine Beziehung zwischen einem Mann und seiner Anima betrachtet werden. In dieser Arbeit wird untersucht, wie das Verhältnis zwischen den Protagonisten in dem Roman gestaltet ist. Es wird untersucht, welche Eigenschaften Hanna hat, die sie zu Michaels Anima werden lassen, und wie das Verhältnis Mann — Anima in dem Buch vorkommt. C. G. Jung hat auch selbst literarische Werke mithilfe seiner Archetypentheorie untersucht. In seinen Werken können wir z. B. Deutungen von Märchen finden. Die Werke Jungs bilden die theoretische Grundlage dieser Arbeit. Besonders seine Theorien über das kollektive Unbewusste und seine Archetypenlehre sind für diese Arbeit von großer Verfügbarkeit. In dem Analyseteil dieser Arbeit wird Der Vorleser in seinem Textverlauf überprüft, und die wichtigsten Stellen, an denen die Anima vorkommt, werden genauer erklärt und mit den Theorien Jungs verglichen. In dieser Arbeit gehe ich davon aus, dass es möglich ist, den Roman Der Vorleser als einen psychischen Prozess mithilfe Jungs Theorien zu untersuchen. Ich gehe auch von der Behauptung aus, dass Hanna als der Bild-Träger Michaels Anima gesehen werden kann. Ich versuche, mit verschiedenen Textstellen des Vorlesers zu zeigen, wie diese Behauptung zu belegen ist, indem ich das Werk mit den Theorien Jungs vergleiche. Die praktische Bedeutung dieser Arbeit liegt in der Untersuchung literarischer Werke als psychische Prozesse durch die Theorien Jungs. Diese Arbeit kann auch als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen benutzt werden.
see all

Pro gradu -työssäni tulkitsen Bernhard Schlinkin vuonna 1995 ilmestynyttä romaania Der Vorleser (Lukija) C. G. Jungin teorioiden pohjalta. Työni pohjautuu erityisesti C. G. Jungin teorioihin arkkityypeistä sekä kollektiivisesta tiedostamattomasta. C. G. Jung on itsekin tulkinnut kirjallisia teoksia, esimerkiksi satuja, omien teorioidensa pohjalta. Työssäni lähdenkin liikkeelle siitä oletuksesta, että kirjallisia teoksia voidaan tulkita Jungin teorioiden pohjalta psyykkisinä prosesseina. Romaanissa Der Vorleser päähenkilöt, Michael Berg ja Hanna Schmitz, aloittavat suhteen keskenään. Yli 30-vuotias Hanna dominoi suhteessa teini-ikäistä Michaelia täysin; Michael joutuu kerta toisensa jälkeen nöyrtymään ja pyytelemään anteeksi turhaan. Hanna hallitsee Michaelia osittain myös seksuaalisuudellaan. Michael tapailee Hannaa salaa. Tapaamisten aikana Hanna velvoittaa pojan lukemaan hänelle ääneen. Kun Hanna sitten eräänä päivänä katoaa, Michael on lohduton, mutta jatkaa kuitenkin elämäänsä ja pääty lopulta opiskelemaan oikeustiedettä. Opiskeluissaan hän osallistuu seminaariin, jossa seurataan Natsi-Saksan keskitysleirivartijoiden oikeudenkäyntiä. Michaelin järkytykseksi myös Hanna istuu syytettyjen penkillä. Hanna tunkeutuu jälleen Michaelin ajatuksiin, ja vaikka hänet tuomitaankin lopulta vankilaan, jatkaa Michael yhteydenpitoa hänen kanssaan lukemalla hänelle kirjoja kaseteille. Hanna dominoi Michaelin koko elämää kuolemaansa asti, ja jopa senkin jälkeen. Väitän että Hanna voidaan nähdä Michaelin animaprojektiona. Työssäni tutkin sitä, miten päähenkilöiden välistä suhdetta on kirjassa kuvattu. Selvitän, mitä sellaisia ominaisuuksia Hannalla on, että hänet voidaan katsoa Michaelin anima-arkkityypiksi, ja miten miehen ja animan välinen suhde tulee kirjassa ilmi. Tulkitsen romaania kronologisessa järjestyksessä, ja selitän tarkemmin ne tekstikohdat, joissa anima-arkkityyppi esiintyy. Vertaan näitä tekstikohtia sitten Jungin teorioihin perustellakseni väitettäni.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Mari Niskanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.