University of Oulu

Administration and management of software licenses in a heterogeneous environment : the case of global license service administration

Saved in:
Author: Rönkä, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Computer Science and Engineering, Information Networks
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201323
Language: English
Published: Oulu : S. Rönkä, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Hannuksela, Jari
Description:
This work presents a solution developed for the case company to help in license service management and license usage tacking for both system administrators and license owners or end users. The thesis first covers the basics for licenses and different licensing models used in Research and Development environments. It continues with a study of available tools for license management and usage reporting and their suitability for large enterprises. Based on this and discussions with the case company a solution is derived for the case company. The developed solution consists of a toolset for end users of the license and for the administrators of the license services and servers. Processes to be used in the tool and in practice in the company are defined together with the future users of the solution. The processes are introduced in this thesis along with the implemented supporting functionality in the tool itself. The solution helps the end users and administrators with customer management, license service management and change management. It also provides simple methods for license usage statistics, which are developed to be easily upgradable or changeable by modular design. This in turn enables changing just the usage reporting part of the tool, when planning new functionalities to cover new requirements expected to come later due to large organizational changes in the company.
see all

Tämä työ esittelee ratkaisun, joka on kehitetty auttamaan esimerkkiyhtiötä lisenssipalveluiden hallinnassa ja lisenssien käyttöraportoinnissa. Ratkaisu on kehitetty palvelemaan sekä lisenssijärjestelmien ylläpitäjiä, että lisenssien organisationaalisia omistajia ja loppukäyttäjiä. Työssä käydään ensin läpi lisenssien perusteet ja erilaiset lisensointimallit, jotka ovat yleisimmin käytössä tutkimus- ja tuotekehitysyksiköissä. Sitten arvioidaan olemassa olevien lisenssinhallinta- ja käyttöraportointityökalujen soveltuvuutta suurille yhtiöille. Tämän ja esimerkkiyhtiön kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella valittiin sopivin ratkaisu, joka myös toteutettiin osana ratkaisua. Tehty ratkaisu koostuu työkaluista loppukäyttäjille sekä lisenssipalveluiden ja palvelimien ylläpitäjille. Myös työkalussa sekä käytännön työssä käytettävät prosessit määritettiin yhdessä työkalun tulevien käyttäjien kanssa. Nämä prosessit esitellään työssä yhdessä niitä tukevien työkalujen toiminnallisuuksien kanssa. Kehitetty ratkaisu auttaa sekä loppukäyttäjiä että ylläpitäjiä asiakashallinnan, lisenssipalveluiden hallinnan ja muutoksenhallinnan avulla. Kehitetty järjestelmä tarjoaa yksinkertaiset työkalut lisenssipalveluiden käyttöraportointiin. Nämä työkalut sekä niiden rajapinnat ovat suunniteltu helposti vaihdettaviksi sekä päivitettäviksi modulaarisella suunnittelulla. Tämän ansiosta ainoastaan käyttöraportointi voidaan rakentaa paremmin tai kokonaan uusiksi tarvittaessa, kun suunnitellaan uusia ominaisuuksia tarjoamaan työkaluja uusille vaatimuksille, joita oletettavasti on tulossa myöhemmin johtuen suurista organisaatiomuutoksista esimerkkiyhtiössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Rönkä, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.