University of Oulu

CHRNA3-CHRNA5-CHRNB4 -geenialueen assosiaatio painoindeksiin ja verenpaineeseen eri muuttujanvalintamenetelmillä

Saved in:
Author: Liuski, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Statistics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305211326
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Liuski, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sillanpää, Mikko
Läärä, Esa
Reviewer: Sillanpää, Mikko
Klemelä, Jussi
Description:
Työn tavoitteena on selvittää, löytyykö CHRNA3-CHRNA5-CHRNB4 -geenialueelta assosiaatiota tarkasteltaviin vasteisiin, painoindeksiin ja verenpaineeseen. Kyseiseltä geenialueelta on aiemmin havaittu assosiaatiota tupakoimiseen, ja tämän vuoksi tutkimuksessa analysoidaan erikseen geenialueen vaikutusta tupakoimattomilla ja tupakoivilla. Geenialueelta on tutkimukseen valittu 18 SNP-kohtaa, joiden epäillään vaikuttavan vasteisiin. Tutkimusaineistona on Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus 1966, jonka populaatiorakenteen korjaamiseen on muodostettu 10 pääkomponenttia. Tässä tutkimuksessa myös arvioidaan näiden pääkomponenttien tarpeellisuutta. Mahdollisia tutkimuksesta löytyviä assosiaatiota geenialueen ja vasteiden väliltä analysoidaan eri muuttujanvalintamenetelmien avulla. Tutkimuksessa keskitytään eteenpäin valitsevaan menetelmään ja parhaan osajoukon algoritmiin. Eteenpäin valitsevassa menetelmässä käytetään eri lähtömalleja ja muuttujakokonaisuuksia assosiaatioiden selvittämiseksi. Parhaan osajoukon algoritmissa valitaan yhdestä kahdeksaan muuttujaa ja jokaiselle muuttujamäärälle neljä erilaista osajoukkoa. Tuloksissa havaitaan selvää assosiaatiota tiettyjen SNP-kohtien ja vasteiden välillä. SNP-kohtien, rs6495309, rs1996371 ja rs4887077, havaitaan vaikuttavan painoindeksiin tupakoivilla, kun taas SNP-kohdan rs1948 havaitaan vaikuttavan systoliseen verenpaineeseen. SNP-kohtien vaikutus vasteisiin näyttäisi olevan voimakkaampaa tupakoivilla kuin tupakoimattomilla. Tulokset sellaisinaan eivät ole hyödynnettävissä yleisesti, mutta ne ovat suuntaa antavia seuraaville tutkimuksille. Tarvitaan tutkimuksia laajemmassa populaatiossa, jotta voidaan varmentaa tuloksien paikkaansapitävyys. Painoindeksiin ja verenpaineeseen vaikuttavat geenikohdat voivat mahdollisesti vaihdella eri populaatioissa geneettisen taustan vuoksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Liuski, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.