University of Oulu

Kohti vallankumousta, isänmaallisuutta vai demokratiaa? : Saksan kolmen suurimman oppositiopuolueen valtiopäivillä esittämät vaihtoehdot yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemiseksi syksyllä 1932

Saved in:
Author: Talus, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305231332
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Talus, 2013
Publish Date: 2013-05-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Reviewer: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Description:
Työni käsittelee Saksan kolmen suurimman oppositiopuolueen näkemyksiä yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemiseksi syksyllä 1932. Kolme suurinta oppositiopuoluetta Saksassa kyseisenä aikana olivat kansallissosialistit, sosiaalidemokraatit ja kommunistit. Tutkimukseni aineistona olen käyttänyt Saksan valtiopäiväasiakirjoja. Tutkimuksessani olen hyödyntänyt historiallisen lähdekritiikin, viestintätaktiikan, retoriikan analyysin ja propagandan tutkimuksen metodeja. Työssäni mielenkiintoinen piirre oli se, että jokainen tutkimani puolue hahmotti alunperinkin Saksan tilanteen täysin eri näkökulmasta, joten puolueiden näkemykset yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemisesta erosivat hyvin voimakkaasti toisistaan. Puolueiden omat poliittiset sitoumukset ja näkemykset vaikuttivat myös tilanteen ratkaisemiseen merkittävästi. Saksan kansallissosialistisen puolueen näkemykset Saksan yhteiskunnallisen kriisin ratkaisemisesta perustuivat voimakkaaseen nationalismiin. Kansallissosialistit halusivat perustaa kaikille saksalaisille yhteisen valtion, jonka jokaisella kansalaisella olisi oikeus tehdä työtä. Saksan kansan pelastajaksi puolue nimesi johtajansa Adolf Hitlerin. Puolue korosti lisäksi voimakkaasti laillisuuden merkitystä omissa valtapyrkimyksissään. Saksan sosiaalidemokraattinen puolue yritti puheenvuoroissaan edistää ja ylläpitää kaikin tavoin Saksan demokratiaa. Sosiaalidemokraatit näkivät kommunistit ja kansallissosialistit uhkana saksalaisen demokratian kehitykselle, joten kahden muun oppositiopuolueen valtapyrkimysten estäminen oli puolueelle tärkeä asia. Puolue halusi lisäksi parantaa työväestön asemaa Saksassa. Saksan kommunistisen puolueen pyrkimyksenä oli proletariaatin vallankumous, jonka esikuvana puolue näki Neuvostoliitossa tapahtuneen vallankumouksen. Proletariaatin vallankumouksen tärkein ajatus oli luokkataistelun lopettaminen. Yhteiskunnallisen kriisin ratkaisuna proletariaatin vallankumous tarjoaisi erityisesti työväestölle paremman elämän.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Talus, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.