University of Oulu

Intelligent and adaptive lighting in retail environment

Saved in:
Author: Markkanen, Piia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 95.4 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305241335
Language: English
Published: Oulu : P. Markkanen, 2013
Publish Date: 2013-05-27
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Pihlajaniemi, Maijuleena
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Pihlajaniemi, Maijuleena
Kuorelahti, Leena
Description:
The aim of this diploma thesis work was to create new applications for intelligent and adaptive lighting in retail environment. Lighting is an important factor in generating atmosphere in retail space and it has been shown to affect customer behavior. Combining intelligent technology with lighting design enables new applications for creating an environment that senses the presence of the user. It can be employed to adapt the lighting to inform and guide the customer by creating visual focal points. Alternatively, the level of illumination can be adapted to the different requirements of the use, e.g. the presence of customers or employees. The methods used in this study were scenario working and implementation. Four major themes were defined to approach the subject: 1. Navigation and guidance, 2. Product display and browsing, 3. Pleasure and entertainment, and 4. Natural light and simulated natural light. The themes were studied in a form of short stories written from point of view of both customer or designer, and the chosen applications were further studied and implemented in a hypermarket environment. The implementations were presented as two case studies: Aisles and shelves and Landmarks and dynamic display lighting. The first case study describes lighting of the grocery store shelves. The following things were considered in the design: the noticeability of the ends of the shelves that have high value in product placement, the direction of the light, and the adaptability of lighting to the customer’s presence. An approaching customer triggers the sequential brightening of luminaires in between the shelves. The second case study considered focal points in retail environment and dynamic display lighting. In the lighting design, the landmarks, or focal points, are areas of interest that appeal and guide the customer. This is achieved in the design by using higher intensity of light compared to the surrounding environment or more colorful lighting. By displaying products under dynamic lighting, the changes in light intensity attract customer’s attention and increase the noticeability of products illuminated in this fashion. Lighting is a versatile tool that can be easily used to change the appearance and atmosphere of retail environment from one season to another, keeping the store interesting and appealing to the customer. With current technology, these changes can be applied in an intelligent and adaptive manner: lighting can interact with customers and employees, and it can be made easily controllable for designers and visualists. The discovered applications can be applied to several types of retail environments, and depending on the application, also to other types of architectural spaces, for example museums and exhibition spaces.
see all

Diplomityöni tavoitteena on kehittää uudenlaisia älykkäitä ja mukautuvia valaistusratkaisuita myymälätiloihin. Valaistus on tärkeä myymälätilojen ilmapiirille ja sen on osoitettu vaikuttavan asiakkaan käyttäytymiseen. Kun valaistussuunnittelu soveltaa älykästä teknologiaa, ihmisen läsnäoloa aistivaa ympäristöä voidaan toteuttaa uusilla tavoilla. Vaihtoehtoisesti, valaistuksen tasoa voidaan säätää tilan eri käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi asiakkaan tai henkilökunnan tarpeisiin. Diplomityöni on tehty käyttäen menetelminä skenaariotyöskentelyä ja suunnittelua. Käsittelin aihetta neljän pääteeman mukaisesti: 1. Liikkuminen ja ohjaaminen, 2. Esillepano ja löytäminen, 3. Viihtyminen ja viihdyttäminen sekä 4. Luonnonvalo ja luonnonvalon simulointi. Kirjoitin teemoista lyhyitä tarinoita asiakkaan ja suunnittelijan näkökulmista. Tutkin valittuja käyttökohteita tarkemmin ja sovelsin suunnitelmia hypermarket-ympäristöön. Esittelen suunnitelmaosuuden kahden esimerkin kautta: Hyllyt ja käytävät sekä Kiintopisteet ja dynaaminen tuotevalaistus. Ensimmäinen esimerkki käsittelee ruokaosaston hyllyjen valaistusta. Suunnittelussa olen kiinnittänyt huomiota hyllyjen päätyyn sijoitettujen tuotteiden näkyvyyteen, valon suuntaukseen ja valaistuksen mukautumiseen asiakkaan läsnäoloon. Lähestyvä asiakas aktivoi hyllyjen väliin sijoitettujen valaisinten vaiheittaisen kirkastumisen. Toisessa esimerkissä käsittelen kiintopisteitä myymälätilassa ja dynaamista tuotteiden valaistusta. Olen käyttänyt kiintopisteiden valaisussa ympäristöä suurempaa valon intensiteettiä tai värillistä valoa houkuttelemaan ja ohjaamaan asiakasta. Tuotteisiin kohdistuvan valon määrän muutokset herättävät asiakkaan mielenkiinnon lisäten valaistujen tuotteiden näkyvyyttä. Valaistus on monipuolinen työkalu, jolla voi helposti muuttaa myymälätilan ilmettä ja tunnelmaa ja siten pitää yllä asiakkaan mielenkiintoa sesongista toiseen. Älykkään nykyteknologian keinoin voidaan toteuttaa mukautuva, asiakkaan ja työntekijän kanssa vuorovaikuttava valaistus, joka on helposti suunnittelijan ja visualistin toteutettavissa ja ohjattavissa. Työssä käsiteltyjä uusia käyttötarkoituksia voi soveltaa myös muihin ympäristöihin, kuten museoihin ja näyttelytiloihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Piia Markkanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.