University of Oulu

Writing Mormonism : vampires and werewolves in the Twilight Saga as exemplars for an ideal way of living

Saved in:
Author: Syväniemi, Marianne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305301389
Language: English
Published: Oulu : M. Syväniemi, 2013
Publish Date: 2013-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Reviewer: Haddington, Pentti
Braidwood, John
Description:
The topic of my thesis is Writing Mormonism — Vampires and Werewolves in the Twilight Saga as Exemplars for an Ideal Way of Living. In my study I examined four novels written by Stephenie Meyer, commonly known as the Twilight saga. It consists of following books: Twilight, New Moon, Eclipse and Breaking Dawn. Firstly, my aim was to look for reasons why the vampires and werewolves in Meyer’s novels are so different from those in earlier horror literature. Secondly, I was interested in finding out, if the author’s religious beliefs had impact on her writing and in what ways. For theoretical background I read literature about vampires, werewolves and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (the Mormon Church). Regarding vampire literature Nina Auerbach was my main source. She claims that throughout time the vampire image has been influenced by the current society and political surroundings, and thus supported my argument that Stephenie Meyer’s religious beliefs had an impact on her writing. Regarding werewolves I read Leena Peltonen’s article in which she tells about the werewolf image in detail — from their origin to features, ways of changing, and lastly the werewolves in literature. I used this to show similarities and differences to Meyer new, altered werewolf image. In addition, I got to know the holy books of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints of which the Book of Mormon is the most important. I found similarities between the teachings of the Book of Mormon and the vampire authorities as well as the vampire transformations in in Twilight. Furthermore, I read researches on the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in order to be able to recognise Mormon features in Meyer’s writing. Among this theoretical background were texts written by Rodney Stark, Jon Krakauer and Lori Beaman — each giving a slightly different approach to the religion. The span reached from describing violent fundamentalists over the average member of the LDS Church to Mormon housewives. I was able to show that Stephenie Meyer’s novels portray in a rather subtle way an ideal way of living — from the Mormon point of view. The vampires of the Cullen coven stand for an ideal Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’ family: they are wealthy, educated and beautiful and have strong family bonds. All vampires and werewolves in the Twilight saga form a livelong, even eternal, bond of love. Premarital sex and other things forbidden by the LDS Church, such as alcohol or caffeine, are not present in the novels. Furthermore, I found similarities between the authorities of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the vampire authorities as well as werewolf leaders in the Twilight saga. Lastly I discussed the parallels of converting to Mormonism and transforming into a vampire or a werewolf in the series. I showed clearly in my thesis that the religious background of the author Stephenie Meyer has influenced her writing. It would be interesting to study novels written by other Mormon writers and to see if there are comparable parallels.
see all

Pro Gradu tutkielmani aihe oli tutkia, kuinka Stephenie Meyerin kirjoittaman Twilight-sarjan vampyyrit ja ihmissudet edustavat ihanteellista elämäntapaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (eli Mormoniuskonnon) näkökulmasta. Twilight-sarjan neljä kirjaa (Twilight eli Houkutus, New Moon eli Uusikuu, Eclipse eli Epäilys ja Breaking Dawn eli Aamunkoi) olivat tutkimukseni perustana. Tarkoituksena oli selvittää, miksi Meyerin luomat vampyyri- ja ihmissusihahmot ovat niin erilaisia kuin aiemmassa kauhukirjallisuudessa esiintyvät hahmot. Lisäksi halusin tutkia, vaikuttaako Stephenie Meyerin uskonnollinen tausta hänen kirjoihinsa ja jos vaikuttaa, niin millä tavoin. Tutkimuksen teoriapohjaksi valitsin kirjallisuutta, joka selitti vampyyrien ja ihmissusien taustaa, kehitystä ja ominaispiirteitä. Vampyyrien osalta tärkein lähde oli tutkija Nina Auerbach, jonka artikkelit käsittelivät kattavasti vampyyreja. Auerbach selitti, että ympäröivä yhteiskunta ja poliittinen tilanne vaikuttavat vampyyrikirjallisuuteen teemoihin — näin sain vahvistuksen sille, että Meyerin ympäristö on vaikuttanut hänen kirjoihinsa. Ihmissusia koskien hyödynsin Leena Peltosen artikkelia, jossa hän selitti ihmissusien historiaa, ominaispiirteitä ja esiintymistä kirjallisuudessa. Näiden hirviöiden lisäksi perehdyin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon tutustumalla heidän pyhiin kirjoituksiinsa sekä lukemalla tutkimuksia tästä uskonnosta. Mormonien pyhiin kirjoituksiin kuuluu muista kristinuskonnoista tutun Raamatun lisäksi seuraavat tekstit: Kallisarvoinen helmi, Oppi ja liitot sekä Mormonin kirja, joista erityisesti viimeistä hyödynsin osoittaessani yhteneväisyyksiä Twilight-sarjan hahmojen ja Mormoniuskonnon kanssa. Perehdyin myös Mormoneista tehtyihin tutkimuksiin. Näistä tärkeimpinä olivat Rodney Starkin, Jon Krakauerin ja Lori Beamanin kirjoittamat tekstit. Ne käsittelivät monipuolisesti kyseistä uskontoa, niin fundamentalistisia moniavioisuuden kannattajia, tavallisia kirkonjäseniä kuin moderneja Mormoninaisiakin. Onnistuin osoittamaan, että Stephenie Meyerin teksteistä välittyy hänen uskonnollinen tausta. Hänen luomansa Cullenin vampyyriperhe voidaan nähdä kuvastavan ihanteellista Mormoniperhettä: he ovat varakkaita, korkeasti koulutettuja sekä kauniita. Lisäksi heillä on vahvan perhesiteet. Meyerin kehittämät vampyyrit ja ihmissudet ovat voimakkaasti yksiavioisia ja he luovat elinikäisen, jopa ikuisen, parisuhteen — aivan kuten Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenetkin. Kirjoissa ei esiinny esiaviollista seksiä tai muitakaan Mormonien kieltämiä asioita kuten alkoholia tai tupakkaa. Löysin yhteneväisyyksiä niin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtajien ja vampyyriauktoriteettien kuin ihmissusilauman johtajienkin kesken. Lisäksi Mormoniuskontoon kääntymisestä ja vampyyriksi muuttamisesta löytyy samankaltaisuutta. Osoitin tutkielmassani, että kirjailijan uskonnollinen tausta välittyy Meyerin kirjoista. Olisi mielenkiintoista tutkia myös muiden Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon kuuluvien kirjailijoiden tekstejä nähdäkseen löytyykö niistä vastaavia uskonnollisia viittauksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Syväniemi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.