University of Oulu

Yhdysvaltojen eteläosavaltioiden yläluokan naisten sisällissodan (1881–1865) aikainen elämä, suhtautuminen sotaan ja sen henkiset vaikutukset

Saved in:
Author: Alajoki, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305301392
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Alajoki, 2013
Publish Date: 2013-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Reviewer: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Description:
Aiheenani pro gradussani on Yhdysvaltojen sisällissodan (1861–1865) ajan etelävaltioiden yläluokan naisten elämä, naisten suhtautuminen sisällissotaan ja sodan herättämät tunteet naisissa. Lähteenäni käytän kymmentä Pohjois- Carolinan Yliopiston digitoimaa etelävaltioiden yläluokan naisten kirjoittamaa päiväkirjaa ja muistelmaa. Näiden tekstien pohjalta yritän selvittää millaista yläluokan naisten elämä oli etelävaltioissa sisällissodan aikana, miten sota vaikutti heidän elämiinsä. Yritän myös selvittää mitä nämä naiset ajattelivat sisällissodasta ja miten se heihin henkisesti vaikutti. Käytettäessä päiväkirjoja ja muistelmia lähteinä on muistettava ottaa huomioon tiettyjä lähdekriittisiä seikkoja tulkintoja tehdessä. Kirjoittamiseen on saattanut vaikuttaa naisten ikä, siviilisääty ja mahdollisen lukijakunnan ajatteleminen. Tekstejä on saatettu myös jälkeenpäin editoida. Myös yhteiskunnan naisille asettamat säännöt ja toimintaohjeet ovat saattaneet vaikuttaa näiden naisten kirjoituksiin. Kirjoittaja itse päättää, mitä hän päiväkirjassaan tai muistelmissaan kertoo ja mitä hän jättää kertomatta. Kun kirjoitetaan omasta elämästä ja omista kokemuksista on yleistä, että omasta toiminnasta ja ympärillä olevasta maailmasta tehdään järkeenkäyvää ja selkeää, mikä vaikuttaa myös kirjoitusten sisältöön. Muistelmissa aika on voinut tehdä tehtävänsä ja osa asioista on saattanut unohtua ja muuttua mielessä mielekkäämpään suuntaan. Vertaamalla lähteiden antamia tietoja jo olemassa olevaan tutkimukseen pyrin löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiini. Sisällissota vaikutti näiden naisten elämiin, mutta sen aiheuttamat kärsimykset ja puutteet olivat hyvin suhteellisia, sillä nämä naiset olivat hyvin varakkaita ja yhteiskunnan eliittiä. Näiden naisten sodan aikaiset kokemukset ja tunteet erosivat kuitenkin sotaa edeltäneen ajan elämästä niin paljon, että niistä kirjoitettiin vielä vuosikymmentenkin jälkeen. Suhtautuminen sotaan oli hyvin kannustavaa ja sota-asiaa tuettiin loppuun asti. Tunteiden kirjo oli laaja ja sodan henkiset vaikutukset olivat suuria. Sodan seurauksena naisten elämät ja jopa itsensä kokeminen todennäköisesti muuttuivat, kun orjuus lakkautettiin eikä orjia omistaneen yläluokan yhtenä määrittävänä tekijänä enää ollut sen omistamat orjat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Alajoki, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.