University of Oulu

Vaatimukset patenttitiedonhakujärjestelmille

Saved in:
Author: Backman, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305311410
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Backman, 2013
Publish Date: 2013-07-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suominen, Vesa
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suominen, Vesa
Description:
Immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet käsittävät aineettoman omaisuuden ja sen suojaamisen. Immateriaalioikeus käsittää patentin, hyödyllisyysmallin, mallisuojan, tavaramerkkioikeuden sekä tekijänoikeudet. Lisäksi aiheeseen liittyy läheisesti markkinaoikeus. Patentti on kielto-oikeus eli patentti antaa sen haltijalle yksinoikeuden kieltää muilta patentissa suojatun keksinnön käyttö, teollinen valmistus, maahantuonti ja myyminen. Patentti on voimassa niissä maissa, joissa se on haettu ja myönnetty ja enintään 20 vuotta ensimmäisestä hakemuksen jättöpäivästä. Patentista tulee maksaa patenttivirastolle ylläpitomaksua, jotta se pysyy voimassa. Patentteja käytetään suojaamaan omaa tuotekehitystä ja estämään kilpailijoiden markkinoillepääsy. Patentteja voidaan myös lisensoida ja niillä voidaan käydä kauppaa. Tiedonhankintatutkimus jaetaan yleensä kolmeen eri osa-alueeseen: arkielämän toimintaa tutkiva tiedonhankintatutkimus, arkielämän ammatillista toimintaa tutkiva tiedonhankintatutkimus, joka keskittyy työssä liittyvien tiedonhankintatilanteiden yms. tutkimiseen sekä tieteellisen tiedon hankintaa käsittelevä tiedonhankintatutkimus. Tehtävälähtöinen tiedonhankintatutkimus ottaa lähtökohdakseen ihmisen käsillä olevan tehtävän ja siihen liittyvät tiedontarpeet. Tehtäväkompleksinen tiedonhankintatutkimus väittää, että ihmisen tiedonhankinta muuttuu käsillä olevan tehtävän kompleksisuuden myötä. Tiedonhankintakäyttäytyminen tutkii tiedonhankinnassa esiintyviä toimintoja ja rooleja. Patenttitiedonhaku on ammatillista tiedonhakua, jota voidaan tutkia tiedonhankintakäyttäytymisen teorioiden avulla. Patenttitiedonhakua on tutkittu hyvin vähän ja siinä on omia erityispiirteitään, jotka juontuvat muun muassa patentointiprosessista. Patenttitiedonhakujärjestelmän vaatimukset voidaan jakaa esimerkiksi toiminnallisiin ja teknisiin vaatimuksiin. Toiminnalliset vaatimukset määrittelevät sekä käyttäjät että patentointiprosessi. Vaatimukset kerätään käyttäjiltä vaatimustenhallintaprosessin osana. Vaatimusmäärittelyn tuloksena on kuvaus, jonka perusteella voidaan joko hankkia tai kehittää toimiva järjestelmä, joka vastaa sekä prosessia että käyttäjien tarpeita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Backman, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.