University of Oulu

Sovellus sydämen sykevälivaihtelun mittaamiseen

Saved in:
Author: Laine, Kari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306011418
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Laine, 2013
Publish Date: 2013-06-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Riekki, Jukka
Reviewer: Seppänen, Kari
Riekki, Jukka
Description:
Tässä diplomityössä toteutettiin älypuhelimessa toimiva sovellus sydämen sykevälivaihtelun mittaamiseen. Sovellus käyttää Polar WearLink+ Bluetooth-sykevyötä sykevälitietojen mittaamiseen ja esittää analysoidut tulokset puhelimen käyttöliittymässä. Sovellus on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön oman terveydentilan seuraamiseen. Yksi työn tavoite oli osoittaa, että tällainen sovellus voidaan toteuttaa älypuhelimella ja urheilukäyttöön tarkoitetulla sykevyöllä. Työn ensimmäinen osio tutustuu sykevälivaihteluun ja sen taustalla oleviin fysiologisiin mekanismeihin. Osiossa tutustutaan myös sykevälivaihtelun mittaamiseen, analysointimenetelmiin ja niistä saatujen tulosten käyttöön erilaisten fysiologisten tilojen tunnistamisessa. Tämä osa työstä on toteutettu kirjallisuuslähdeanalyysinä. Toteutettu sovellus pohjautuu vahvasti laajasti tunnettuihin teorioihin ja vakiintuneisiin sykevälivaihtelun mittausmenetelmiin. Tilastollisista analyysimenetelmistä toteutettaviksi valittiin SDNN, RMSSD ja pNN50 sekä epälineaarisista menetelmistä Poincaré plot. Työn toisessa osiossa kuvataan toteutettu HrvBt-sovellus. Osiossa käydään läpi sovelluksen rakenne ja toiminnot. Kolmannessa osiossa esitellään sovelluksen testaus, jolla varmistetaan sovelluksen oikea toiminta. Sovellukselle suoritettiin yksikkötestaus ja toiminnallinen testaus. Lisäksi sovelluksella tehtiin joukko testimittauksia pienelle testiryhmälle. Testien perusteella sovellus todettiin toimivaksi ja sillä pystytään mittaamaan sykevälivaihtelua.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kari Laine, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.