University of Oulu

ARM926-AM1808 mikroprosessorin käytön arviointi seuraavan sukupolven rannetietokoneissa

Saved in:
Author: Ruokamo, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306011425
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ruokamo, 2013
Publish Date: 2013-06-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Määttä, Kari
Reviewer: Määttä, Kari
Heusala, Hannu
Description:
Tämän diplomityön tavoitteena oli tehdä kehitysaihio ja prototyyppi uutta Bluetooth Low Energy-teknologiaa hyödyntävästä laitteesta, jolla voitaisiin vastaanottaa uusimpien Polar Electro Oy:n valmistamien sykesensorien lähettämää dataa. Samalla tutkittiin mahdollisuuksia käyttää modernia ARM-arkkitehtuuriin perustuvaa prosessoria rannetietokoneen ytimenä ilman, että virrankulutus ja akunkesto olisivat ongelmina lopputuotteessa. Lisäksi tutkittiin erityisesti Texas Instrumentsin valmistamaa ARM926-AM1808-mikroprosessoria sekä sen Linux-pohjaista kehitysympäristöä. Työssä löydettiin menetelmiä, joilla AM1808-prosessorin virrankulutusta voidaan rajoittaa ja tehonkulutus saadaan luotettavasti mitattua. Lisäksi prosessori, kehitysympäristö ja RF-osat saatiin pelaamaan halutulla tavalla. Täydellinen Bluetooth Low Energy-vastaanotto uuden sukupolven sykesensoreilta ja lopputuotteen markkina-arvon tutkiminen jäi vielä kuitenkin jatkokehityksen varaan.
see all

Objective of this thesis was to make a development kit and prototype of a device that utilizes the new Bluetooth Low Energy-technology and could receive the data transmitted by the latest heart rate sensors manufactured by Polar Electro Oy. At the same time was examined the possibilities to use modern ARM-architecture based processor as a core of a wrist computer, without the power consumption and battery life being a problem in the final product. In addition, the Texas Instruments ARM926- AM1808-microprocessor and the Linux-based development environment was especially examined. In this work was found methods to restrict the current consumption of a AM1808-processor and the power consumption is reliably measured. In addition, the processor, the development environment and the RF-parts were working together as planned. Complete Bluetooth Low Energy reception from the new generations heart rate sensors, and the research of the market value of the final product was left, however, upon further development.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Ruokamo, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.