University of Oulu

Viron Suomen suurlähettiläiden näkemykset Suomen politiikasta Konstantin Pätsin valtionhoitajakaudella vuosina 1934–1939

Saved in:
Author: Jalava, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306011436
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jalava, 2013
Publish Date: 2013-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Reviewer: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Description:
Pro gradu.-tutkielmani aiheena oli tutkia, millaisia näkemyksiä Viron Suomen-suurlähettiläät esittivät suomalaisesta poliittisesta elämästä Konstantin Pätsin valtionhoitajakaudella vuosina 1934–39. Keskeistä työssäni oli myös selvittää, tapahtuiko näkemyksissä muutoksia Pätsin valtionhoitajakauden aikana. Tutkimuksen lähdemateriaalina olen käyttänyt Viron valtionarkistossa sijaitsevia Viron Suomen-suurlähettiläiden raportteja. Aineisto on nähtävillä Viron valtionarkiston internet-sivuilla digitoidussa muodossa. Työssäni olen tutkinut kyseistä aineistoa tutkimuskirjallisuudessa esiintyneen historiallisen kontekstin kautta. Tutkimusmenetelmissä olen käyttänyt hyväkseni vertailua. Työni sivuaa myös historiallista mielikuvatutkimusta. Tutkielmani kannalta merkittävin tutkimustulos on se, että raporteissa tapahtui huomattava muutos Kyösti Kallion presidenttikauden alussa maaliskuussa 1937, jolloin suurlähettiläs Rebasen raporttien sävy muuttui myönteisemmäksi. Aiemmin äärioikeisto oli aiheuttanut enemmän ongelmia maiden suhteille. Lisäksi Suomen Pohjoismaiseen suuntaukseen keskittynyt ulkopolitiikka alkoi monipuolistua. Toinen merkittävä tutkimustulos on suurlähettiläs Möllersonin näkemys Saksan vaikutusvallasta Suomen 1930-luvun lopun politiikkaan. Möllersonin mukaan Saksa vaikutti jopa Suomen hallituksen kokoonpanoon. Suurlähettiläiden näkemysten mukaan Suomi oli Virolle ainoa mahdollinen poliittinen liittolainen Pätsin valtionhoitajakaudella. Viro halusi Suomelta poliittista liittolaisuutta ja turvatakeita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Jalava, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.