University of Oulu

Kansankynttilästä kansanlediksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski-Pohjanmaan peruskouluissa koulujen johtajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Sirén, Teppo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306051478
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sirén, 2013
Publish Date: 2013-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Munter, Hilkka
Description:
Tutkielmassa paneudutaan tieto- ja viestintätekniikan, eli TVT:n opetuskäytön toteutumiseen Keski-Pohjanmaan maakunnan peruskouluissa. Tutkimuksessa esitellään lyhyesti nykyisin käytettäviä opetusteknologisia laitteita sekä sovelluksia ja ohjelmistoja. Laajemmassa tarkastelussa ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogiset, ja taloudelliset vaikutukset. Tutkielma koskee erityisesti peruskoulun rehtoreita. Tutkielman aihe on erittäin ajankohtainen, koska lähes kaikkiin nykyisin remontoitaviin kouluihin asennetaan valmiiksi dokumenttikamerat, dataprojektorit sekä älytaulut, jotka edustavat modernia opetusteknologiaa. Nykylapset ovat yhä taitavampia käyttämään tietotekniikkaa, mutta pääosin viihteellisesti, jolloin tietotekniikan hyötykäytön taidot ovat havaittavasti alkaneet rapautua. Tutkimus on menetelmältään määrällinen, eli kvantitatiivinen survey-tutkimus, ja tutkimustulokset on kerätty lähettämällä sähköinen kyselylomake kaikille Keski-Pohjanmaan peruskoulujen rehtoreille, koulunjohtajille, vararehtoreille sekä varakoulunjohtajille keväällä 2013. Tutkimukseen osallistui 23 henkilöä, vastausprosentin jäädessä 33 prosenttiin. Tärkeimmät tutkimusongelmat: Millaisia opetusteknologisia laitteita ja sovelluksia on Keski-Pohjanmaan peruskouluissa ja millaista opetusteknologiaa kouluihin toivotaan? Millaisia etuja ja haasteita TVT:n opetuskäyttö tarjoaa nykypäivän rehtoreille, opettajille sekä oppilaille? Miten Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat suhtautuvat TVT:n opetuskäyttöön? Tärkeimpien tutkimustulosten mukaan Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat suhtautuvat nykyään yhä positiivisemmin TVT:n opetuskäyttöä kohtaan, mutta he kohtaavat vastustusta sen kehittämisessä omassa työyhteisössään. Halutuin uusi opetusteknologinen apuväline peruskouluun on mobiiliteknologia, kuten esimerkiksi Tablet-tietokoneet. TVT:n opetuskäyttö lisää oppilaiden kouluviihtyvyyttä, mutta opetusteknologian ei katsota lisäävän oppilaiden koulumenestystä. Koska tutkimukseen osallistuneiden vastausprosentti jäi matalaksi ja tutkittavia ei saatu koko maakunnasta, tutkimustuloksia ei voida yleistää koko Keski-Pohjanmaata koskeviksi. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä opetusteknologian sekä TVT:n opetuskäytön tilasta Keski-Pohjanmaan peruskouluissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teppo Sirén, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.