University of Oulu

Basic English and a young foreign language learner

Saved in:
Author: Pekkarinen, Anne-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061555
Language: English
Published: Oulu : A.-M. Pekkarinen, 2013
Publish Date: 2013-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Kuure, Leena
Description:
The topic of thesis is teaching of English vocabulary at the lower levels of the Finnish comprehensive school after a three-year-study. The target group of the research is 77 11-year-old non-native English language learners. Material consisted of vocabulary tasks that were answered by pupils in the written form. The research problem was to find out whether word lists were suited for educational purposes and empirically examine vocabulary competence of a young, non-native foreign language learner. The theoretical part consists of Basic English word list compiled by Charles Kay Ogden, classification of words and some questions involved in language teaching. In the empirical part research method used was counting word frequencies in learners’ answers and comparing them with Basic English word list. The most essential research results were announced as word findings divided into word classes and explained verbally and in the form of tables. Purpose of the research was to find out whether language used by learners was Basic English or not.
see all

Tutkielman aiheena on englannin kielen sanaston opettaminen suomalaisen peruskoulun ala-asteella kolmen opiskeluvuoden jälkeen. Tutkimuksen kohderyhmänä on 77 11-vuotiasta ei-syntyperäistä englannin kielen oppijaa. Aineistona ovat sanastotehtävät, joihin oppilaat vastasivat kirjallisesti. Tutkimusongelma on ottaa selville, ovatko sanalistat soveltuvia opetustarkoituksiin ja tutkia kokeellisesti nuoren, ei-syntyperäisen oppijan sanaston osaaminen. Teoriaosa koostuu Charles Kay Ogdenin Basic English sanalistasta ja kielen opettamiseen liittyvistä kysymyksistä. Empiirisessä osassa käytetty tutkimusmenetelmä oli laskea sanatiheyksiä oppijoiden vastauksista ja verrata niitä Basic English sanalistaan. Keskeiset tutkimusmenetelmät ilmoitettiin sanalöydöksinä jaettuna sanaluokkiin ja selitettiin sanallisesti ja taulukoiden muodossa Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko oppijoiden käyttämä kieli perusenglantia vai ei.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne-Maria Pekkarinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.