University of Oulu

Extreme programming -menetelmien hyödyt tietojärjestelmien ylläpidossa

Saved in:
Author: Rytinki, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061562
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rytinki, 2013
Publish Date: 2013-07-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vartiainen, Tero
Reviewer: Vartiainen, Tero
Iisakka, Juha
Description:
Tietojärjestelmien ylläpitovaiheen tehtäviin kuuluvat kaikki käyttöönoton jälkeiset muutokset, korjaukset ja kehitystyöt. Tietojärjestelmien ylläpitovaihe kestää vuosista kymmeniin vuosiin ja ylläpitovaiheen menetelminä on käytetty perinteistä vesiputousmallia. Ylläpitovaihetta pidetään myös usein kalliina, muutosten toteutus kestää usein ja virheenkorjauksia joudutaan odottamaan kohtuuttomia aikoja. Kuitenkin viime vuosina Agile-menetelmät ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko Extreme Programming (XP) -menetelmiä hyödyntää tietojärjestelmän ylläpitovaiheen tehtäviin menestyksekkäästi ja miten XP:n menetelmät voivat tukea tietojärjestelmäkehityksen ylläpitovaiheen tehtäviä. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, joka kartoittaa ongelmakohtia yritys Alfassa kyselylomakkeen ja haastattelujen avulla. Saatujen vastausten avulla pyrittiin kartoittamaan yritys Alfassa olevat ongelmakohdat ja kuinka XP:n menetelmät pystyvät parantamaan niitä. Tiedonkeräys suoritettiin yritys Alfan tuki- ja ylläpitotiimin jäsenille ja siinä mukana olleille. Tiedonkeräyksen avulla saavutetut tulokset tukevat hypoteesia, jonka mukaan XP:n menetelmät pystyvät parantamaan tietojärjestelmän ylläpitovaiheen tehtäviä. Tutkimuksen aikana havaittiin, että XP:n menetelmät soveltuvat hyvin ylläpitovaiheen tehtävien suorittamiseen ja niillä pystyttäisiin nopeuttamaan käytössä olevia prosesseja. XP:n menetelmät tukevat hyvin niitä kohtia, jotka nähtiin yritys Alfassa haasteellisiksi tai joissa nähtiin puutteita. Löydettyjä ongelmakohtia on muun muassa riittämätön palaute, vähäinen kontakti asiakkaaseen, lähdekoodin kompleksisuus, testauksen haasteet ja käyttäjätarinoiden puutteellisuus. XP tarjoaa näihin käytäntöjä, jotka parantavat ongelmakohtia. Parannusehdotuksia ovat esimerkiksi: Refaktoroinnilla saavutetaan yksinkertaisempi lähdekoodi, käyttäjätarinoiden tietosisällön korostaminen, yksikkö- ja hyväksymistestaus parantaa kommunikointia ja palautetta asiakkaan ja ohjelmoijan välillä. Tutkimuksen tulokset auttavat parantamaan olemassa olevia prosesseja tietojärjestelmien ylläpidossa ja tarjoaa tukea tahoille, joissa havaitaan samankaltaisia haasteita. XP:n menetelmät tarjoavat hyvän viitekehyksen tietojärjestelmien ylläpitovaiheen tehtäville.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Rytinki, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.