University of Oulu

ICT-organisaation tärkein voimavara on henkilöstö : case HALTIK

Saved in:
Author: Huovinen, Stina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061563
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Huovinen, 2013
Publish Date: 2013-07-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Stranius, Kalervo
Reviewer: Halonen, Raija
Description:
Tutkimuksen kohteena oli ICT-alalla toimiva, palvelukeskusmallilla toimiva valtionhallinnon virasto ja sen henkilöstön työolosuhteet. Aiempia tutkimuksia samasta aiheesta ICT-alalta oli löydettävissä hyvin rajoitetusti eikä kohdeorganisaatioon ollut toteutettu yhtään vastaavaa tutkimusta ennen tätä tutkimusta. Tämän tutkimuksen kannalta tärkein teoreettinen viitekehys muodostui työilmapiiristä ja nykytyöyhteisön haasteista. Yksittäisinä elementteinä näkyivät työntekoa palveleva johtaminen, yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen ja avoin vuorovaikutus. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusta ja pääasiallisena tiedonkeruumenetelmänä osallistuvaa havainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimi tarkkailijan roolissa tutkimukseen kuuluvan havainnoinnin aikana tarkoituksenaan päästä tietämään tutkimuksen kohteen avaintekijät. Tässä tutkimuksessa osallistuva havainnointi oli sekä näkymätöntä että näkyvää. Kohdetapausten kaltaisilla ilmiöillä oli voimakas vaikutus työyhteisön työn tulokseen ja työssä jaksamiseen. Tutkimusaineiston perusteella voimakkaimmat tuntemukset olivat liittyneet fyysiseen ja psyykkisen terveydentilan heikentymiseen, jolloin työntekijä ei kykene tuottavaan ja tulokselliseen työhön puhumattakaan hyvinvoinnista. Organisaation ydintehtävä on varmistaa jokaisen työntekijän perusturva ja työhyvinvointi. Työpaikan on oltava työntekijöille fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti turvallinen. Kun nämä tunnusmerkit täyttyvät, on organisaation mahdollista toimia tehokkaasti, tuottavasti ja taloudellisesti. Tuloksen tekeminen on organisaation tärkein tehtävä. Kolmea valittua kohdetapausta tutkittaessa havaittiin, että häiriöpainoihin suhtautuminen oli riittämätöntä ja että esimiestyö kaipasi vahvistusta häiriökäyttäytymistilanteiden hoitamiseen ja käsittelyyn. Tutkimus osoitti myös, että häiriöpainot ja kuolleet painot olivat kalliita ylläpitää ja että niillä oli tuotannolliseen toimintaan merkittävä vaikutus. Siksi kohdeorganisaation kannattaa kiinnittää huomiota niihin ja käsitellä ne oikeaoppisesti pois päiväjärjestyksestä. Niiden aiheuttamat kustannukset ovat merkittävät.
see all

Subjects:
Copyright information: © Stina Huovinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.