University of Oulu

Suomalaisen operaattorin kansainvälistyminen palveluliiketoiminnan kautta ja kohdemarkkinan valinta

Saved in:
Author: Kauppi, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061568
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kauppi, 2013
Publish Date: 2013-07-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Warsta, Juhani
Reviewer: Kinnula, Marianne
Warsta, Juhani
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten suomalaisen teleoperaattorin tulisi valita kansainväliset kohdemarkkinansa hakiessaan kasvua kotimarkkinansa ulkopuolelta. Yrityksen palveluliiketoiminnan tuotteena on kameravalvonta palveluna (VSaaS, Video Surveillance as a Service), jonka kasvumahdollisuudet sekä tulevaisuuden näkymät käydään läpi kirjallisuuden kautta. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otettiin myös vertailun vuoksi muutama vastaavanlaista palvelua tällä hetkellä tarjoava yritys, jotta yrityksen kilpailutilannetta saatiin kartoitettua. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivista sekä kvantitatiivista tietoa hyödyntävänä yksittäisenä tapaustutkimuksena. Teoriaosassa tutkimusongelmaa lähestytään tarkastelemalla kirjallisuutta, joka käsittelee yritysten kansainvälistä kohdemarkkinavalintaa. Kirjallisuudessa havaittiin, että ei ole olemassa yhtä tiettyä markkinavalintamallia, jota yritykset käyttävät kansainvälisten markkinoidensa kartoittamiseen. Tästä syystä tässä tutkimuksessa keskityttiin käymään läpi kirjallisuutta, ja soveltamalla näistä malleista paremmin juuri suomalaiselle teleoperaattorille sopiva markkinanvalintamalli palvelun verkkokaupalle. Kehitettyä mallia sovellettiin kohdeyrityksen tuotteeseen, tekemällä kansainvälinen markkinavalinta kyseistä mallia käyttäen. Tutkimuksen tietolähteinä käytetään pääasiassa Internetistä saatavissa olevaa markkina- sekä maakohtaista sekundääridataa. Lopuksi tutkimuksen tuloksista saatavaa tietoa esitetään kohdeyritykselle tulevaisuuden strategisen päätöksenteon tueksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Kauppi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.