University of Oulu

Kannuksen Eskolanharjun, Kälviän Riipan ja Vaasan Kappelinmäen ampumaratojen pilaantuneisuustutkimukset ja riskinarviointi

Saved in:
Author: Seppänen, Terhi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geology, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.3 MB)
Pages: 115
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061573
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Seppänen, 2013
Publish Date: 2013-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Peuraniemi, Vesa
Reviewer: Peuraniemi, Vesa
Lunkka, Juha
Description:
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminta-alueella sijaitsee useita ampumaratoja, jotka ovat olleet aktiivisessa tai harrastelijakäytössä. Ampumaradoilla alue käytettyjen haulien ja savikiekkojen käytön vuoksi voi olla pilaantunutta raskasmetalleilla ja polyaromaattisilla hiilivedyillä. Pilaantuneisuus aiheuttaa riskejä niin ihmisille kuin ympäristölleen. Tutkielman tarkoitus oli tutkia kolmen eri ampumaradan pilaantuneisuutta, pilaantuneisuuden laajuutta, ampumaradoille tyypillisten haitta-aineiden osallisuutta pilaantuneisuuteen ja riskinarviointia. Tutkimuksia suoritettiin ampumaradoilla useina vuosina, mutta pääasiallisesti vuosina 2010–2012. Tutkimuksissa kohteista tutkittiin maaperä- ja pohjavesinäytteistä raskasmetallien pitoisuuksia. Tutkimuksissa kyseisten ampumaratojen maaperä oli pilaantunut suurimmaksi osaksi viidellä eri raskasmetallilla. Maaperänäytteiden pitoisuudet havaittiin pääasiassa pintanäytteistä, ja havaitut haitta-aineet olivat ominaisuuksiltaan hitaasti hajoavia sekä huonosti kulkeutuvia. Havaitut haitta-ainepitoisuudet ylittivät paikoitellen pilaantuneelle maalle annetut ohjearvot. Havaituista haitta-aineista lyijy mahdollisesti aiheuttaa suurimman riskin ympäristölle. Pohjavesinäytteistä havaitut pitoisuudet olivat vähäisiä. Tulosten perusteella kyseisillä ampumaradoilla haitta-aineet olivat pilanneet maaperän. Nämä haitta-aineet aiheuttavat riskin ihmisille ja ympäristölle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Terhi Seppänen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.