University of Oulu

Musiikki merkitsee kaikkea : musiikin merkitys henkilöhahmojen identiteetin rakentumiselle Juha Itkosen romaanissa Anna minun rakastaa enemmän

Saved in:
Author: Luomala, Minttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 110
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306071577
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Luomala, 2013
Publish Date: 2013-07-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Ojajärvi, Jussi
Description:
Pro graduni käsittelee musiikin merkitystä henkilöhahmojen identiteetin rakentumiselle Juha Itkosen romaanissa Anna minun rakastaa enemmän (2005). Populaarimusiikki on romaanissa hyvin keskeisessä roolissa, ja tutkin, miten musiikki näkyy henkilöhahmojen elämässä ja minkälaisiin tarkoituksiin sitä käytetään. Romaanissa kuvataan suomalaista rocktähteä, Summer Maplea, jota tutkimuksessani tarkastelen erityisesti rocktähteyden näkökulmasta. Pohdin, minkälainen kuva rocktähdestä muodostuu ja miten naiseus vaikuttaa rocktähteyteen. Tarkastelen, miten rocktähden imagoa luodaan ja miten se eroaa tähden yksityisestä identiteetistä. Identiteettiä voidaan ajatella kertomuksena, ja pohdin myös kertomuksen ja identiteetin välistä suhdetta. Tutkimukseni liittyy henkilöhahmotutkimukseen, mutta sen teoriapohja tulee vahvasti kulttuurintutkimuksesta. Hyödynnän Stuart Hallin ajatuksia identiteetistä sekä Lawrence Grossbergin ja Simon Frithin kirjoituksia populaarimusiikin ja identiteetin välisestä suhteesta. Hallin mukaan ihmisellä ei ole pysyvää identiteettiä, vaan sitä rakennetaan aktiivisesti. Grossberg on tutkimuksessaan tarkastellut rockfaneja ja pohtinut, miten musiikista tehdään tärkeää siihen panostamalla. Rocktähteyttä tarkastelen Laura Ahosen ja Janne Mäkelän tutkimusten pohjalta. Ahonen on erotellut artistin imagosta kolme kategoriaa, joita hyödynnän tutkimuksessani. Kertomuksen ja identiteetin välisen suhteen tarkastelussa käytän narratologian piirissä tehtyä tutkimusta. Henkilöhahmot käyttävät romaanissa musiikkia moniin eri tarkoituksiin. Populaarikulttuuri ja siihen olennaisesti kuuluva musiikki muodostaa henkilöhahmoille tärkeän paikan identiteetin rakentamiselle. Erityisesti toinen kertoja, Antti, käyttää musiikkia tietoisesti identiteettinsä luomiseen. Hänelle musiikki toimii myös eräänlaisena todellisuuspakona vankilaksi muodostuneesta elämästä. Romaanissa kuvataan kahta sukupolvea, joiden välille musiikki luo yhteyden mutta joita musiikki toisaalta myös erottaa. Rocktähden imagon luominen on teoksessa hyvin tietoista ja harkittua, ja rocktähden imago ja toisaalta yksityinen identiteetti erottuivat toisistaan selvästi. Rockmaailman miehisyys näkyy naisrokkarin kuvauksessa, mutta perinteisiä naisille varattuja rooleja myös rikotaan romaanissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minttu Luomala, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.