University of Oulu

Tietoturvallisuusnäkökohtien vaikutus muutostiedostojen hyväksymiseen avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteissa

Saved in:
Author: Ahlholm, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306101585
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ahlholm, 2013
Publish Date: 2013-07-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hedberg, Henrik
Reviewer: Vesanen, Ari
Hedberg, Henrik
Description:
Tässä tutkimuksessa analysoitiin tietoturvallisuusnäkökohtien vaikutusta avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksen kannalta olennaisiin muutostiedostoihin. Tutkimus kohdistui tietoturvaan ja sen huomioimiseen Bugzilla- virheidenraportointijärjestelmässä tapahtuvassa, avoimeen ohjelmistoarkkitehtuuriin perustuvan ja salatun tietoliikenteen mahdollistavan OpenSSH-tiedonsiirtoprotokollan muutostiedostojen hyväksymisprosessissa. Aiheen valintaan vaikutti osaltaan myös aiheen potentiaalisuus avoimen lähdekoodin tietoturvan edistämiseksi ja mahdollinen muutostiedostojen hyväksymisprosessin jatkokehitys. Tutkimuksessa hyödynnettiin Bugzilla-järjestelmässä olleita, viralliseen OpenSSH-ohjelmistoversioon (release) hyväksyttyjä vuoden 2012 muutostiedostoja. Analyysi kohdistui muutostiedostojen hyväksymisprosessiin ja prosessiin liittyneisiin, käyttäjien luomiin tiketteihin ja dialogeihin, joiden sisältämä kommunikaatio käsitteli OpenSSH:n kehitystä ja ylläpitoa. Aineiston analysointi tapahtui sekä hakusanojen että sisällönanalyysin perusteella. Näissä analyyseissä huomioitiin kaikki tietoturvaan liittynyt sisältö. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen muutostiedostojen hyväksymisprosessissa on tutkittu aiemmin mutta ei tietoturvanäkökulmasta. OpenSSH-ohjelmistoon kohdistuvana tämä tutkimus eroaa lähestymistavaltaan aiemmasta tutkimuksesta. Tämä tutkimus kohdistui tietoturvallisuusnäkökohtien vaikutukseen muutostiedostojen hyväksymisprosessissa. Tutkimuksessa olennaista oli selvittää, millainen oli tietoturvallisuusnäkökohtien vaikutus muutostiedostojen hyväksymiseen avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteissa ja miten tietoturvaan vaikuttaviin mahdollisiin löydöksiin reagoitiin ennen muutostiedoston hyväksymistä ja liittämistä ohjelmiston lopulliseen julkaisuun. Tämän tutkimuksen kannalta tärkein tulos oli, että vaikka tutkimuksen kohteena olleen ohjelmistotuotteen lopulliseen julkaisuun hyväksytty muutostiedosto liittyi tietoturvaan, ei tietoturvaa huomioitu tai kyseenalaistettu Bugzilla- ympäristössä käydyssä muutostiedostojen kehitysprosessissa tai hyväksymisprosessissa. Bugzillassa tapahtuvan OpenSSH-ohjelmistotuotteen lopullisiin ohjelmistoversioihin liitettyjen muutostiedostojen hyväksymisprosessi ei huomioinut, ottanut kantaa tai kyseenalaistanut muutostiedostojen tietoturvaa. Koska näiden tikettien mahdollisiin epäkohtiin olisi puututtu usein viimeistään pääkäyttäjän toimesta, todettiin niiden olevan tutkimuksen kannalta analysoitavissa. Ohjelmistokehitystä tapahtuu myös ohjelmiston kehittäjien suljetulla postituslistalla, joka on tarkoitettu ainoastaan OpenSSH-ohjelmiston tietoturvaan liittyvien asioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Ahlholm, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.