University of Oulu

Transtextuality in Michael Cunningham’s The Hours with relation to Mrs. Dalloway by Virginia Woolf

Saved in:
Author: Jussila, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306111597
Language: English
Published: Oulu : P. Jussila, 2013
Publish Date: 2013-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Braidwood, John
Reviewer: Braidwood, John
Alarauhio, Juha-Pekka
Description:
This thesis examines the ways in which Michael Cunningham’s novel The Hours (1998) alludes to Virginia Woolf’s novel Mrs. Dalloway (1925) and to two of her essays, the emphasis being on Mrs. Dalloway. Cunningham’s novel consists of three separate stories, one of which is a rendition of Woolf’s novel, another one a story on Virginia Woolf at the time of writing Mrs. Dalloway¸ and the third one a story about an unhappy housewife named Laura Brown, who is reading Mrs. Dalloway. The main body of the theoretical framework for the thesis is based on Gerard Genette’s book Palimpsests and more precisely, on his theories on transtextuality. The first part of the analysis on Cunningham’s novel is based on Genette’s categorization of transtextual phenomena. The latter part of the analysis examines how the reader’s response to Mrs. Dalloway might be affected by the reading of Cunningham’s novel. In the second part the theoretical background consists mainly of Wolfgang Iser’s theories on reader reception and on Julia Kristeva’s book Dialogue, Word and the Novel that discusses the dialogical nature of the novel. The analysis reveals that Cunningham’s novel utilizes all of the categories of transtextuality in various ways to refer back to Woolf’s novel and her essays. Namely, there are similarities in the content as well as the stylistic features between Cunningham’s novel and Woolf’s works. The analysis also shows that Cunningham has made some transformations in referring to the writings of Virginia Woolf. The second part of the analysis shows that difference in context might also affect the way a contemporary reader reacts to Mrs Dalloway having read Cunningham’s novel before Woolf’s. In his novel Cunningham refers also to the writing process of Mrs. Dalloway and to a fictional character’s response to Mrs. Dalloway. These aspects are bound to affect on the way a reader reacts to Mrs. Dalloway as well.
see all

Pro gradu -työssäni tutkin tapoja, joilla Michael Cunninghamin romaani The Hours (1998) viittaa Virginia Woolfin romaaniin Mrs. Dalloway (1925) ja Woolfin esseisiin. Tarkastelussa keskitytään enimmäkseen viittauksiin, jotka littyvät mainittuun romaaniin. Cunninghamin romaani koostuu kolmesta tarinasta, jotka kuvaavat kolmea eri naista kolmena eri aikana ja kahdessa eri maassa. Yksi näistä tarinoista on käytännössä modernisoitu versio Mrs. Dallowaysta. Toinen tarinoista puolestaan kuvaa Virginia Woolfin elämää Mrs. Dallowayn kirjoittamisen aikaan, ja kolmas onnetonta kotirouvaa Laura Brownia, joka lukee Mrs. Dallowayta. Analyysin teoreettisena lähtökohtana on Gerard Genetten teos Palimpsests, jossa Genette käsittelee luomaansa transtekstuaalisuuden käsitettä. Genette jakaa transtekstuaalisuuden edelleen viiteen alakategoriaan ja analyysini perustuukin tähän jaotteluun. Työssäni tarkastelen lisäksi sitä, miten Cunninghamin romaanin lukeminen voi muuttaa Woolfin romaanin lukukokemusta. Jälkimmäisen tutkimuskohteen teoreettisena lähtökohtana toimivat Wolfgang Iserin reseptioteoria sekä Julia Kristevan teos Word, Dialogue and the Novel, joka käsittelee romaanin dialogista luonnetta. Cunninghamin romaanin analyysi paljastaa että hän käyttää kaikkia Genetten esittelemiä kategorioita Woolfin romaaniin ja esseisiin viitatessaan. Samankaltaisuuksia löytyy niin sisällöstä kuin tyyliseikoistakin. Tämän lisäksi Cunningham viittauksissa Woolfin teksteihin on nähtävissä muutoksia, osittain kontekstista, ja osittain erilaisesta maailmankatsomuksesta johtuen. Nämä seikat saattavat myös vaikuttaa siihen, miten lukijan kokemus Mrs. Dallowaysta muuttuu, jos hän on lukenut Cunninghamin romaanin ennen Woolfin romaaniin tarttumista. Lisäksi se, että Cunninghamin romaanissa käsitellään sekä Mrs. Dallowayn kirjoittamista Virginia Woolfin näkökulmasta, että romaanin lukijassa aiheuttamia reaktioita Laura Brownin kautta, voi vaikuttaa siihen miten lukija suhtautuu Mrs. Dallowayhin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Jussila, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.