University of Oulu

Tuottavuuden mittaaminen kokoonpanotuotannossa

Saved in:
Author: Härkönen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201308281642
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Härkönen, 2013
Publish Date: 2013-08-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Pekuri, Aki
Description:
Tämä tutkimus toteutettiin BRP Finland Oy:n kokoonpanotuotannon tuottavuuden mittaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena oli paitsi kehittää käytännöllinen työkalu tuottavuuden mittaamiseen, myös luoda mittari tuotannon tiimien suorituskyvyn seurantaan ja tiimikohtaisten tavoitteiden asettamiseen. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta. BRP Finlandin tuottavuuden mittaamisen nykytila kartoitettiin jatkuvalla haastattelulla ja tutkijan omakohtaisella havainnoinnilla. Tuottavuuden mittaamisen menetelmiä kartoitettiin paitsi kirjallisuuden avulla myös haastattelemalla tuotannon hallinnon henkilöstöä kolmessa suomalaisessa kokoonpanoteollisuuden yrityksessä. Havaintojen pohjalta valittiin BRP:n käyttöön parhaiten soveltuvat mittausmenetelmät, minkä jälkeen mittaristo ja Excel-työkalut toteutettiin käytännössä. Tutkimuksen tuloksista tärkein on osatuottavuusmittareihin perustuva kokonaistuottavuuden mittari, joka kertoo tuotannon tuottavuuden todellisen kehityksen kuukausittain. Jokapäiväiseen operatiiviseen käyttöön kehitettiin viikkokohtainen työn tuottavuuden mittari ja laatupainotteinen virhetaajuusmittaristo, joka kertoo välillisesti tuottavuudesta ja mahdollistaa tiimien suorituskyvyn seurannan sekä tiimikohtaisten tavoitteiden asettamisen. Lisäksi erityisesti tuotannon työntekijöiden tarpeisiin kehitettiin visuaalinen päivittäisten tuotantotavoitteiden täyttymistä kuvaava indikaattori. Kokonaistuottavuuden mittaristoa lukuun ottamatta kehitetyt mittarit otettiin käyttöön jo tutkimuksen aikana, ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi jo ennen tutkimusta käytössä ollut tuotantoprosessin laatua kuvaava suoraan pakettiin -arvo parantui huomattavasti virhetaajuusmittariston käyttöönoton myötä, mikä viittaa virhetaajuusmittarin motivoivaan vaikutukseen. Positiivinen kehitys näkyi myös virhetaajuuksissa.
see all

This research was conducted in order to improve productivity measurement practices at BRP Finland Ltd. The aim was to develop a practical tool for productivity measurement purposes, and to create a measure that could be used in team performance monitoring and target setting. The study is based on constructive research method. The present state of productivity measurement at BRP Finland was analyzed by continuous interview and observation. In order to find appropriate productivity measurement methods, not only a literature review but also interviews in three Finnish assembly companies were conducted. Based on the findings, the most suitable measurement practices and techniques were selected and a measurement system was created in practice with Excel. The most important result of the study is the total productivity measure based on partial productivity ratios. It tells the actual change in the productivity of the assembly function once a month. A weekly labour productivity measure and a quality-based defect rate measure were developed for operative purposes. The defect rate reflects the productivity of the assembly, and the measure makes it possible to monitor team performance and set goals for teams. In addition to these measures, a visual indicator was developed especially for the needs of assembly workers. It illustrates how well the production targets are fulfilled on daily basis. Apart from the total productivity measure, the developed measures were implemented with good results already during the study. For example, right after implementing the defect rate measure another quality-based measure showed a significant improvement in production process quality. This suggests that the new defect rate measure and the goals have a strong motivating effect on teams. The improvement was easy to see also in the defect rate measure.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Härkönen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.