University of Oulu

Asumisen verotus Suomessa

Saved in:
Author: Paloniemi, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201308301664
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Paloniemi, 2013
Publish Date: 2013-09-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Pulkkinen, Markku
Kallunki, Juha-Pekka
Description:
Tutkielman yhtenä päätavoitteena oli selvittää, miten Suomen verojärjestelmä kohtelee omistus- ja vuokra-asumista. Lisäksi työssä esitellään omistusasumiseen, vuokra-asumiseen ja asuntosijoittamiseen liittyvää verotusta Suomessa sekä muissa maissa. Tyypilliset eri asumismuotoihin liittyvät verot käydään läpi ja tutkitaan näiden vaikutusta asuntomarkkinoiden, kotitalouksien ja julkisen talouden näkökulmasta. Vastauksia kyseisiin aiheisiin pyritään etsimään tutkimusten, teoreettisen aineiston sekä lehtiartikkelien avulla. Tärkeimpänä havaintona voidaan todeta, että verotuksella vaikutetaan ihmisten asumisiin liittyviin valintoihin. Laskennallisen asuntotulon verottamatta jättäminen sekä asuntolainan korkovähennysoikeus johtavat siihen, että omistusasuminen on hyvin suosittu asumismuoto. Omistusasumista suositaan yhteiskunnan toimesta, jonka johdosta yksityinen vuokra-asuminen on normaalisti omistusasumista kalliimpaa. Lisäksi omistusasumisen suosimisesta aiheutuu se, että yksityiset vuokramarkkinat Suomessa ovat varsin ohuet. Vuokra- ja omistusasumisen verotuksellista epäsuhtaa kannattaisi lähteä korjaamaan ja muuttamaan molemmista suunnista. Vuokra-asumisen verotusta keventämällä ja omistusasumisen verotusta kiristämällä suurilta tulonjakovaikutuksilta voitaisiin välttyä. Menetettyjä verotuloja voitaisiin paikata esimerkiksi kiinteistöveron avulla, joka on kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna kohtuullisen matalalla tasolla Suomessa. Kiinteistöverolla ei ole vaikutusta asumismuotojen väliseen verotukselliseen kohteluun. Tarkastelun alle otetaan myös asuntolainojen korkovähennysoikeus, siitä koituvat hyödyt ja haitat sekä korkovähennyksen rajoittamisen seuraukset. Lisäksi käsitellään hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia, varainsiirto- ja myyntivoittoveroa sekä vuokra-asuntosijoittamiseen liittyvää verotusta ja vähennyksiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Paloniemi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.