University of Oulu

Minä ja muut minät : psykiatri Reima Kampmanin sivupersoonatutkimukset

Saved in:
Author: Turunen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309171698
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Turunen, 2013
Publish Date: 2013-09-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Hakosalo, Heini-Eliisa
Description:
Pro gradu -tutkielman aiheena on psykiatri Reima Kampmanin (1943–1992) sivupersoonatutkimukset. Kampman tuli tunnetuksi tutkimalla hypnoosilla aikaansaatuja sivupersoonallisuuksia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten Kampman tutki sivupersoonia ja mitä hän niistä sanoi. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten Kampman suhtautui sivupersooniin ja mitä hän uskoi niiden kertovan ihmisestä. Tutkimuksen lähteinä ovat Kampmanin julkaisut aiheesta, joista osa on luonteeltaan tieteellisiä ja osa suuremmalle yleisölle suunnattuja populaarimpia julkaisuja. Tutkimus on luonteeltaan tieteenhistoriallinen. Tutkimus on perustutkimusta ja tutkimusmenetelmänä on käytetty sisällön systemaattista vertailua ja analysointia. Tutkimuksen tulosten mukaan Kampman tutki hypnoosilla aikaansaatavia sivupersoonia tieteellisesti ja kattavasti. Kampmanin käsitykset hypnoosilla aikaansaaduista sivupersoonista muokkautuivat ajan kuluessa. Tutkimuksiensa alkuvaiheissa Kampman pyrki selvittämään hypnoosilla aikaansaatavien sivupersoonien todenperäisyyttä ja ilmiön yleisyyttä. Jatkettuaan tutkimuksia aiheen parissa Kampman esitti, että hypnoosilla aikaansaadut sivupersoonat olivat poikkeuksellisen joustavan ja mukautumiskykyisen egon toimintaa, jolla ego pyrki reagoimaan vaativaan hypnoottiseen suggestioon, jonka hypnotisoija koehenkilölle esitti. Tätä käsitystä vahvistivat Kampmanin havainnot, joiden mukaan hypnoosilla aikaansaadut sivupersoonat saattoivat vuosien kuluessa muuttua ja niitä saattoi tulla lisää. Kampman havaitsi myös, että hypnoosilla aikaansaadut sivupersoonat saivat ainekset kertomuksiinsa koehenkilöiden omasta elämästä ja elämän varrella kertyneistä tiedoista. Kampmanin tutkimukset olivat poikkeuksellisia kahdesta syystä. Aiemmin sivupersoonat nähtiin puhtaasti ilmiönä, joka oli merkki mielenterveydellisestä häiriöstä. Kampmanin tutkimukset kuitenkin osoittivat, että sivupersoonat eivät välttämättä olleet merkkejä mielenterveydellisestä oireilusta, vaan ne saattoivat olla jopa merkkejä poikkeuksellisen terveestä yksilöstä. Tulokset olivat täysin vastakkaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Toisaalta myös Kampmanin lähtökohta tutkimukseen oli poikkeuksellinen. Perinteisesti psykiatriassa ja psykologiassa on pyritty selvittämään ihmiselle haitallisia ilmiöitä ja saattamaan niitä lääketieteen piiriin. Kampmanin lähtökohtana oli puolestaan tutkia ilmiötä, joka oli aikaansaatavissa keinotekoisesti ja joka ei ollut ihmiselle haitallinen. Niinpä tutkiessaan hypnoosilla aikaansaatuja sivupersoonia Kampman poikkesi perinteisistä psykiatrisen tutkimuksen lähtökohdista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Turunen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.