University of Oulu

Korkoriskiltä suojautuminen

Saved in:
Author: Lahdenperä, Niilo-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309271746
Language: Finnish
Published: Oulu : N.-P. Lahdenperä, 2012
Publish Date: 2013-09-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Korhonen, Marko
Description:

Tiivistelmä

Yleisin korkoriskin mittari on ollut kehittämisestään asti Macaulayn duraatio. Duraation käyttäminen edellyttää kuitenkin vahvoja oletuksia korkotason muutoksen luonteesta. Oletusten vuoksi duraatio jättää huomiotta muutokset korkokäyrän muodosta eikä siksi anna todellista kuvaa korkoriskistä.

Tutkielmassa käsitellään viisi mallia, joiden kaikkien keskeisin tavoite on antaa parempi kuva todellisesta korkoriskistä. Käytännössä tämä tarkoittaa vähemmän oletuksia, jolloin mallien antama arvio riskistä on realistisempi ja tämän vuoksi myös tarkempi. Mallit ovat M-absolute ja M-square sekä faktorimuotoiset duraatiovektorimalli, M-vektorimalli ja pääkomponenttimalli.

Mallien vertailu tutkielmassa tapahtuu vertailemalla empiiristen tutkimusten tuloksia. Useimmat aiheesta tehdyt tutkimukset vertaavat yhtä vaihtoehtoista mallia duraatioon. Tutkielmassa on syvennytty eniten tutkimukseen, joka sisältää kaikki käsitellyt mallit.

Faktorimalleista parhaat tulokset saadaan kolmen faktorin pääkomponenttimallilla. Yhtä tai kahta faktoria käyttämällä tulokset eivät yllä samalle tasolle. Useamman kuin kolmen faktorin käyttäminen puolestaan vaikeuttaa salkunmuodostusta, mistä johtuen tulosten hajonta lisääntyy. Duraatioimmunisaatio yhdistettynä salkunmuodostusstrategiaan antaa myös hyviä tuloksia.

Loppupäätelmänä voidaan sanoa, että yksikään riskimalli ei nouse ylitse muiden. Odotettujen korkomuutosten laatu on merkittävä seikka riskimallia valittaessa. Täydellisen kokonaiskuvan saaminen mallien eroista vaatisi huomattavia lisätutkimuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niilo-Pekka Lahdenperä, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.