University of Oulu

Pedagogisesti toimiva tähtitieteen opetussuunnitelma 5. luokalle

Saved in:
Author: Hillukkala, Tomi1; Lerssi, Iikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310091775
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hillukkala; I. Lerssi, 2013
Publish Date: 2013-10-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Opettajan tehtävä on opettaa oppilaita. Vaikeampi kysymys on määritellä opetettava sisältö, sillä silloin täytyy pohtia, mikä on kyllin arvokasta tietoa opetettavaksi. Tiedon opettaminen on kyseenalaista, koska tieto vanhenee. Taidon opettaminen on perustellumpaa, sillä taidot säilyvät ja niitä voi käyttää tiedon hankkimiseen. Siksi koulussa tulisi panostaa oppilaiden ajattelun taitojen kehittämiseen.

Tässä tutkimuksessa lähestyttiin tähtitieteen opetusta edellä mainitusta lähtökohdasta käsin. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksen muodossa. Tavoitteena oli laatia pedagogisesti toimiva tähtitieteen opetussuunnitelma, jonka avulla oppilaat oppivat tähtitieteen substanssitiedon lisäksi myös hyödyllisiä taitoja. Tutkimuksen aluksi suoritettiin Suomen, Englannin, Kanadan, Yhdysvaltojen, Australian ja Uuden Seelannin opetussuunnitelmien vertailu tieteen ja erityisesti tähtitieteen osalta. Maat valittiin maantieteellisen jakauman ja saatavilla olevan englannin- tai suomenkielisen opetussuunnitelman perusteella. Opetussuunnitelmista etsittiin tietoja ja taitoja, joita edellä mainituissa maissa on nähty tarpeelliseksi opettaa tähtitieteessä.

Opetussuunnitelmien vertailun pohjalta laadittiin kokeellinen tähtitieteen opetussuunnitelma peruskoulun viidennelle luokalle. Kokeellinen opetussuunnitelma rakennettiin väljäksi, jotta oppilaat olisi mahdollista ottaa mukaan toteutuvan opetussuunnitelman rakentamiseen. Tällöin oppilailla on tilaa miettiä omia oppimistavoitteita, ja he pääsevät vaikuttamaan opetuksen sisältöön. Tämä on lähtökohta oppilaan oppimistaitojen kehittymiselle. Oppilaiden omien tavoitteiden asettaminen on tärkeää, koska sillä on vaikutusta oppilaan motivaatioon, ja motivoitunut oppilas kehittää opiskelustrategioitaan.

Kokeellinen opetussuunnitelma toteutettiin Oulun normaalikoululla tähtitieteen opetuskokeilun muodossa tammi-helmikuussa 2013. Oppilaan ajattelutaitojen kehittymisen lisäksi opetuksen päätavoitteita olivat tieteellisen ajattelun taitojen kehittyminen, tieteen ja teknologian välisen yhteyden ymmärtäminen ja tähtitieteen asiasisältöjen oppiminen. Oppilailta kerättiin opetuskokeilusta säännöllisesti palautetta, ja tätä palautetta hyödynnettiin opetusjakson aikana toteutuvan opetussuunnitelman kehittämiseen. Opetuskokeilun jälkeen kerätty aineisto tutkittiin, ja tähän perustuen laadittiin ehdotus pedagogisesti toimivaksi tähtitieteen opetussuunnitelmaksi viidennen luokan oppilaille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Hillukkala; Iikka Lerssi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.