University of Oulu

”Suurempaan vapauteenko?” : parisuhde ja seksuaalisuus Jallu-lehdessä vuosina 1958–1968

Saved in:
Author: Pusa, Aura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310311839
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pusa, 2013
Publish Date: 2013-11-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jalagin, Seija
Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Reviewer: Salo, Matti
Satokangas, Reija
Description:
Pro gradu -tutkielmani käsittelee parisuhteen ja seksuaalisuuden suhdetta Jallu-lehden kirjoittelussa vuosina 1958–1968. Tarkastelen, millaisessa valossa parisuhteita käsiteltiin aikakauden johtavan suomalaisen miestenlehden kontekstissa, millaisia normeja ja ideaaleja niihin liitettiin, parisuhteen asemaa suhteessa seksuaalisuuteen sekä lehden kirjoittelun suhtautumista avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin, uskottomuuteen ja esiaviolliseen seksiin. Kuvaan myös sukupuolikäsityksiä, joille Jallussa esiintyneet parisuhde- ja seksuaalisuuskäsitykset perustuivat. Lisäksi käsittelen 1960-luvun puolivälissä suomalaislehdistössä käynnistyneen sukupuoliroolikeskustelun heijastumista Jallun teksteihin. Lähteenäni käytän Jallussa julkaistuja parisuhdetta käsitteleviä kirjoituksia vuosilta 1958–1968. Jallu ainoa tutkimallani aikavälillä yhtäjaksoisesti ilmestynyt suomalainen miestenlehti, ja 1960-luvun puolella myös levikiltään laajin alan julkaisu Suomessa. Metodina tutkimuksessani käytän kvalitatiivista analyysiä, jonka lisäksi hyödynnän sukupuolentutkimuksen näkökulmia. Vuosina 1958–1968 parisuhdetta ja erityisesti avioliittoa kuvattiin Jallussa ongelmallisina, mutta toisaalta keskeisinä ja rikastuttavina elämän rakennuspalikoina. Jallu oli koko tarkastelemallani aikajaksolla sisällöltään voimakkaan heteronormatiivinen. Lehden parisuhdeartikkelien ideaalina esitettiin suomalaisen miehen ja naisen muodostama avioliitto, jossa sukupuoliroolit oli jaettu perinteisesti. Avioliittoa kuvattiin myös suositeltavimpana seksuaalisuuden toteuttamiskenttänä, mutta esiaviollisia suhteitakaan ei tuomittu jyrkästi. Uskollisuutta kumppanille pidettiin ihanteellisena, mutta suhtautuminen uskottomuuteen oli sukupuolisidonnaista: miehelle sallittiin enemmän poikkeamavaraa kuin naiselle. taustalla olivat lehdessä esitetyt sukupuolikäsitykset: nainen kuvattiin olemukseltaan sitoutuvana ja passiivisena, mies puolestaan liikkumatilaa kaipaavana ja aktiivisena. Sukupuolikäsitykseltään ja sukupuolirooleiltaan Jallu oli pitkälti konservatiivinen. Esimerkiksi naisten lisääntyvää kouluttautumista ja sukupuoliroolien laventamispyrkimyksiä lehdessä käsiteltiin ennemmin uhkina kuin mahdollisuuksina. Laajemman ja syvemmän kuvan saamiseksi tarvittaisiin lisää tutkimani aikavälin miestenlehtien tutkimusta. Koska suomalaisista lehdistä ei löydy varteenotettavaa vertailukohdetta, voisi Jallun kirjoittelua lähteä vertaamaan esimerkiksi ruotsalaisten miestenlehtien sisältöön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aura Pusa, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.