University of Oulu

Epämääräisestä tasa-arvopuheesta näkökulmista kiistelyyn : maahanmuuttajanaisten kysymykset Suomen maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa 1988–2005

Saved in:
Author: Komulainen, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 113
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311071844
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Komulainen, 2013
Publish Date: 2013-11-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Jalagin, Seija
Reviewer: Fält, Olavi
Jalagin, Seija
Description:
Tutkielmani tutkii, miten maahanmuuttopolitiikkaa arvioineet ja kehittäneet maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat näkivät maahanmuuttajanaisten kysymykset vuosina 1988–2005. Lähdeaineistoni koostui maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien julkaisuista. Koska maahanmuuttajanaisten kysymyksiä käsiteltiin neuvottelukunnissa ongelmalähtöisesti, käyttämällä Carole Bacchin WPR-metodia (What’s the problem represented to be?) tutkin, miksi ja miten maahanmuuttajanaisten kysymykset neuvottelukunnissa ovat syntyneet, mihin näkökulmiin ne ovat perustuneet ja miksi ne ovat muuttuneet tai kadonneet. Tutkimustulosteni mukaan maahanmuuttajanaisten käsittely 1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla olivat vielä vain yksittäisiä mainintoja ja viittauksia sukupuolten tasa-arvoa edistävään maahanmuuttopolitiikkaan. 1990-luvun alussa alkanut kiire reagoida maahanmuuttopolitiikkaa sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin toi maahanmuuttajanaisten kysymykset asialistoille ensisijaisesti ihmisoikeuskysymyksinä. 1990-luvun lama nosti neuvottelukunnissa esille työllisyyskysymyksen, joka perustui maahanmuuttajanaisten heikkoon työllisyysasteeseen. Tiettyjen maahanmuuttajanaisten katsottiin islamin vaikutuksen tai perheen takia olevan heikossa työmarkkina-asemassa. Islaminuskon muodostama uskontokysymys pysyi neuvottelukuntien asialistoilla ja vaikutti myös työllisyyskysymykseen ja sen syntyyn. Maahanmuuttopolitiikan sukupuolittuneisiin vaikutuksiin herättiin 1990-luvun aikana. Vaikutukset otettiin huomioon ja niiden valvonta synnytti neuvottelukuntiin organisaatiotason muutoksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Komulainen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.