University of Oulu

Kirjastoammattilaisen etiikka yleisissä kirjastoissa työskentelevien näkökulmasta

Saved in:
Author: Särkelä, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311071846
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Särkelä, 2013
Publish Date: 2013-11-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huotari, Maija-Leena
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Suominen, Vesa
Description:
Tämän pro gradu -työn aiheena on ammattietiikka kirjastoalalla. Tutkimuksen kohteena ovat Suomen yleisissä kirjastoissa työskentelevät kirjastoalan ammattilaiset. Tutkimukseen valittiin kolmen yleisen kirjaston työntekijät. Ammattietiikkaa kirjastoalalla ei ole juurikaan tutkittu Suomessa aiemmin, joten aiheen tutkiminen on perusteltua. Ammattietiikan tehtävänä on arvioida ammatillisia käytäntöjä, puuttua ongelmakohtiin ja kehittää ammatillista toimintaa entistä paremmaksi. Ammattieettisten ongelmien ratkaiseminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista, koska eettisten ongelmien määrittely voi olla haastavaa. Eettiset asiat ovat aina jossakin määrin subjektiivisia ja ammattialojen sisäisiä, jolloin niitä ei voi sellaisenaan soveltaa muualle. Tutkimuksessa selvitettiin yleisissä kirjastoissa työskentelevien näkemyksiä ammattietiikasta, ja kartoitettiin millaisia eettisiä ongelmia erilaisissa työtehtävissä nousee esille. Lisäksi selvitettiin, miten kohdattuja ongelmia käsitellään työyhteisössä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä. Kvantitatiivisesta menetelmästä huolimatta tutkimus painottui laadullisesti. Aineiston analysoinnissa käytettiin tilastollisten menetelmien lisäksi sisällönanalyysia ja kriittisten tapahtumien tekniikkaa. Tutkimuksen avulla saatiin selville erilaisia eettisiä ongelmatilanteita, jotka liittyivät usein asiakaspalveluun, aineistonvalintaan ja tekijänoikeuksiin. Eettisiä ongelmia pyrittiin usein ratkaisemaan keskustelemalla työtovereiden tai esimiehen kanssa. Ratkaisua haettiin myös kirjaston yleisistä toimintaohjeista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Särkelä, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.