University of Oulu

Ohjelmistoteollisuudessa toimivan yrittäjän ominaispiirteet

Saved in:
Author: Mars, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 19.8 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311201885
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mars, 2013
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Väyrynen, Karin
Reviewer: Väyrynen, Karin
Warsta, Juhani
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen aiheena ovat ohjelmistoteollisuudessa toimivan yrittäjän ominaispiirteet. Tutkimuksen on tarkoitus tutkia, mitkä ovat ohjelmistoteollisuuden alan yrittäjien keskeisimpiä ja tyypillisimpiä ominaispiirteitä.

Tutkimuksessa pyritään aluksi tunnistamaan kirjallisuudesta yrittäjien keskeisimpiä ja tyypillisimpiä ominaispiirteitä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennetaan kirjallisuuskatsauksen perusteella. Yrittäjien ominaispiirteisiin syvennytään tutkimuksen empiirisessä osuudessa haastattelemalla ohjelmistoteollisuudessa toimivia yrittäjiä. Tutkimuksen aineisto kerätään kvalitatiivisten teemahaastattelujen avulla.

Ohjelmistoteollisuudessa toimivista yrittäjistä on selkeästi tunnistettavissa yhteneviä ominaispiirteitä. Ohjelmistoteollisuus poikkeaa perinteisemmistä teollisuuden aloista huomattavasti, ja vaatii tästä syystä myös yrittäjältä tietynlaisia ominaispiirteitä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotu teoreettinen viitekehys yrittäjän ominaispiirteistä soveltui myös ohjelmistoteollisuudessa toimiviin yrittäjiin. Toisaalta painottuivat tietyt ominaispiirteet, kuten esimerkiksi riskinsietokyky ja epävarmuuden hallinta vahvasti ohjelmistoteollisuudessa toimivissa yrittäjissä.

Ohjelmistoteollisuudessa toimivista yrittäjistä on tunnistettavissa selkeitä ja yhteneviä ominaispiirteitä. Näiden ominaispiirteiden tutkimus muodostaa tästä syystä perustellun jatkotutkimuskohteen. Jatkotutkimukseen suositellaan havaittujen ominaispiirteiden syvällisempää tutkimusta, esimerkiksi kognitiivisen psykologian näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Mars, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.