University of Oulu

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa : analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä

Saved in:
Author: Jyrinki, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 11.5 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311211917
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Jyrinki, 2013
Publish Date: 2013-11-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Tutkimuksen aiheena on Savon Sanomien terveysjournaslismin muutos vuodesta 1992 vuoteen 2012. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen niistä on Savon Sanomien terveysaiheisten artikkeiden määrällinen analyysi ja toinen yhdeksän esimerkkijutun sisällönanalyysi. Tutkimusaineistona ovat Savon Sanomien terveysaiheiset artikkelit jokaisen tutkittavan vuoden syyskuulta, eli mukana ovat syyskuun 1992,2002 ja 2012 Savon Sanomat. Tästä kolmelta eri vuosikymmeneltä kerätystä aineistosta selviää, kuinka jutut ovat muuttuneet ja onko niiden lukumäärässä tapahtunut lisäystä tai laskua. Juttumäärien laskun jälkeen vuorossa on sisällönanalyysi. Jokaiselta tutkimukseen valitulta syyskuulta sisällönanalyysiin tulivat yksi taloudellinen, yksi tieteellinen ja yksi inhimillinen terveysjournalistinen artikkeli. Määritelmät taloudellinen terveysjournalismi, tieteellinen terveysjournalismi ja inhimillinen terveysjournalismi ovat peräisin Ulla Järven vuonna 2011 julkaistusta väitöskirjasta Media terveyden lähteillä. Miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa. Määrillinen analyysi osoittaa, että terveysaiheiset jutut ovat 1990-luvulta 2010-luvulle lisääntyneet. Syyskuussa 1992 terveysartikkeleita julkaistiin Savon Sanomissa 57 kpl, syyskuussa 2002 82 kpl ja syyskuussa 2012 86 kpl. Vuosina 1992 ja 2002 tästä määräastä eniten oli taloudellista terveysjournalismia. Vuonna 2012 eniten oli tieteellistä terveysjournalismia. Inhimillistä terveysjournalismia löytyi kautta vuosien kaikkein vähiten. Sisällönanalalyysin mukaan juttujen aihepiirit eivät vuosien saatossa ole paljoa muuttuneet. Jokaisena vuonna eniten oli perusuutisia,joissa haastateltavina ovat alan asiantuntijat, tutkijat tai poliitikot. Tutkimus kertoo toki vain Savon Sanomien terveysjournalismin muutoksesta tai muuttumattomuudesta. Tulokset ovat todennäköisesti sovellettavissa mihin tahansa Suomessa ilmestyvään seitsemänpäiväiseen sanomalehteen. Tutkimuksesta nousi esiin useita mahdollisia uusia tutkimusaiheita. Ensinnäkin tällainen tutkimus on sovellettavissa mihin tahansa sanoma- tai aikakausilehteen. Mahdollista oli tehdä myös esimerkiksi tätä tutkimusta huomattavasti laajempi määrällinen analyysi jonkin lehden terveysaiheisista artikkeleista useammalta vuodelta. Graduni on osa isompaa tutkimusta: Ulla Järvi tutkii elokuun 2011 terveysaiheisten juttujen syntyprosessin ja Mervi Rytkönen (Joensuun yliopistosta) tutkii niiden ymmärtämistä lukijoiden keskuudessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Jyrinki, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.