University of Oulu

Älykäs ympäristö kotona

Saved in:
Author: Kajaste, Enni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312031948
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kajaste, 2013
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Alaluusua, Sari
Description:

Tiivistelmä

Älykäs teknologia ja älykodit ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet entisestään. Älykotien rakentaminen on kasvussa ja älyasunnot ovat tulleet tavallisten kuluttajien markkinoille. Älykotien käyttäjien tarpeita, asenteita ja hyväksyntää tulisi tutkia tarkemmin, jotta älykodit voivat vastata asukkaiden arjen tarpeita.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vastata seuraavaan tutkimuskysymykseen: Kuinka tavalliset ihmiset kokevat älykkään teknologian osana heidän kotiaan?

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia älykästä ympäristöä arjessa. Mitkä ovat asukkaiden asenteet älykoteja kohtaan, miten asukkaat kokevat älykkään teknologian heidän arjesssaan ja kuinka älykäs ympäristö vastaa tavallisten ihmisten arjen tarpeisiin ja kuinka älykoteja tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelujen avulla. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastateltavina oli kahdeksan 22–82-vuotiasta miestä ja naista Kummatin asuinalueelta Raahesta. Haastateltavat asuivat asuinnoissa, joihin oli sisällytetty arjen teknologiaa.

Tutkimustuloksista voidaan todeta, että haastateltavien tietämys arjen teknologiasta ja älykodeista oli vähäistä. Haastateltavien teknologian tarve oli vähäistä heidän arjessaan, se painottui lähinnä tietokoneeseen ja kännykkään. Tulevaisuuden osalta haastateltavat toivoivat elämäänsä lisää yhteisöllisyyttä, sosiaalista vuorovaikutusta, ihmisten kohtaamista ja aktiivista elämää. Kodit tulisi säilyttää koteina, vaikka niissä älyteknologiaa olisikin. Kodissa ihmisen tulisi olla ensisijalla ja teknologian tulla vasta seuraavalla sijalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Enni Kajaste, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.