University of Oulu

Mobiililaitteiden merkitys 12–15-vuotiaiden poikien lukemiselle

Saved in:
Author: Vanhanen, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312031955
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Vanhanen, 2013
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Iivari, Netta
Reviewer: Kinnula, Marianne
Iivari, Netta
Description:

Tiivistelmä

Suomalaiset nuoret ovat perinteisesti pärjänneet hyvin kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa. Viimeisimmissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että erinomaisen lukutaidon omaavien nuorten osuus on vähentynyt, vaikka muuten tutkimuksessa pärjätäänkin vielä hyvin. Lukutaidon heikkenemisen voi olettaa johtuvan nuorten vähäisestä innosta lukemista kohtaan ja erityisen heikoksi tämä on havaittu urheilevien poikien keskuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko urheilevien 12–15-vuotiaiden lukuintoa parantaa mobiililaitteiden avulla. Jääkiekkoilevat nuoret on havaittu vähän lukevaksi ryhmäksi ja nyt haluttiin selvittää innostaisiko mobiililaitteet kiinnostusta lukemista kohtaan. Jääkiekkoilevilla nuorilla, ja yleensäkin urheilevilla nuorilla, on vähemmän vapaa-aikaa lukemiseen käytettävissä, johtuen harjoituksista ja kilpailumatkoista. Nykynuoret ovat tottuneita ja luovia mobiililaitteiden käyttäjiä, koska ne ovat olleet osa heidän elämäänsä lähes syntymästä lähtien. Täten olisi aika luontevaa, että mobiililaitteeseen ladattavat kirjat tai tekstit nostaisivat nuorten lukuintoa ja ohjaisi sitä kautta heidät myös perinteisen kirjan ääreen.

Tutkimus oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 11 urheilevaa poikaa, joiden lajina oli yhtä lukuun ottamatta jääkiekko. Haastattelut nauhoitettiin videokameralla ja litteroitiin jälkikäteen analysointia varten.

Tutkimuksen perusteella voi huomata, että nuoret lukevat jo nyt mobiililaitteilla monenlaista sisältöä. Perinteistä kirjallisuutta kohderyhmässä ei juurikaan vapaa-ajalla luettu, sen sijaan mobiililaitteilla luettiin sosiaalisen median sisältöjä ja iltapäivälehtien uutisia. Tästä voidaan päätellä, että lukemisen tavat ovat muuttuneet monilukutaitojen suuntaan, jossa lukemisen lisäksi luettua tekstiä voidaan analysoida, muokata ja edelleen julkaista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Haastatteluihin osallistuneet oppilaat myönsivät heikon lukuintonsa ja uskoivat, että mobiililaitteet saattaisivat nostaa heidän kiinnostustaan lukemista kohtaan. Jääkiekkoilevilla nuorilla on pelimatkoja ja kirjojen mukana pitäminen ei ole kovin yleistä. Jos kirjat olisi saatavilla mobiililaitteessa, niiden lukemisesta tulisi ajasta ja paikasta riippumatonta ja niitä olisi helpompi kuljettaa useampiakin mukana kerralla. Laitteet, jotka on tarkoitettu pelkästään e-kirjojen lukemiseen, eivät nuorten keskuudessa olleet suosittuja vaan heidän mielestään mobiililaitteet, joilla voi tehdä muutakin olisivat parempia. Nuoret suosivat monipuolisilla ominaisuuksilla varustettuja matkapuhelimia joilla voi ottaa kuvia, ne toimivat musiikkisoittimina ja ennen kaikkea, niissä oli käytettävissä internet-yhteys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Vanhanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.