University of Oulu

Hydropneumaattisen jousitusjärjestelmän testaustyökalun kehittäminen

Saved in:
Author: Mäkinen, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312051975
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mäkinen, 2013
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
Reviewer: Karhunen, Pauli
Haataja, Mauri
Liedes, Toni
Description:
Kulkuneuvoon ja kuljettajaan kohdistuvia värähtelyjä voidaan vaimentaa hydropneumaattisella iskunvaimennuksella. Aina ei tiedetä millaisilla vaimennusarvoilla värähtely saadaan vaimennettua. Tämän diplomityön tavoite oli toteuttaa säädettävä testaustyökalu hydropneumaattista jousitussysteemiä varten, jolla vaimennuksen säädöt voidaan hakea kiinteään vaimentimeen. Tässä diplomityössä tutustutaan hydrauliikkaan jousituksen perustana ja hydropneumaattisen jousituksen rakenteeseen. Lisäksi perehdytään kaasun jouston ja hydraulisen vaimennuksen ominaispiirteisiin. Työssä käsitellään myös vaimennuksen säädettävyyttä sekä säädön automatisointia ja ohjausta. Tässä työssä esitellään periaatteet löydettyjen säätöjen sijoittamisesta kiinteään vaimennusventtiililohkoon. Diplomityön tuloksena kehitettiin suunnitellusti toimiva hydropneumaattisen jousituksen testaustyökalu, jolla koneen käyttäjä voi itse säätää vaimennuksen sopivaksi. Testaustyökalu mitattiin ja testattiin toimivuuden varmistamiseksi. Tätä varten suunniteltiin ja rakennettiin mittauslaitteisto. Työkalun toimintaa kuvaavia ominaiskäyriä tulostettiin kokeellisesti mitattuna.
see all

The vehicle and driver are often exposed to vibration which can be damped by hydropneumatic suspension. Sometimes it’s difficult to know proper damper settings in advance. The aim of this master’s thesis is to develop a testing tool for hydropneumatic suspension system, which can be used for finding satisfying adjustments for the fixed damper. In this thesis hydraulics is studied at the basis of a hydropneumatic suspension system. Some damper structures are presented in order to understand gas spring and hydraulic damping characteristics which are also defined. Damper’s adjustables is introduced. Also settings control and automated systems are defined. Principle of fitting found adjustments to fixed damper is shown. A testing tool was succesfully developed for hydropneumatic suspension system which can be used to adjust damping. The measurement equipment was designed and built for the tool. The testing tool’s characteristics was measured and tested in order to proof proper functioning and it’s characteristics was plotted.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Mäkinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.