University of Oulu

Reaaliaikainen hinnoittelu sähkömarkkinoilla

Saved in:
Author: Harju, Kristian1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312052021
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Harju, 2013
Publish Date: 2013-12-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Kopsakangas-Savolainen, Maria
Description:
Sähkö on hyödyke, joka on tukkumarkkinoilla hinnoiteltu tuntitarkkuudella, mutta kuluttajamarkkinoilla yleensä tasahinnoiteltu. Tasahinnoittelu aiheuttaa sähkön kysynnässä joustamattomuutta hinnan suhteen, mistä seuraa tehottomuutta aiheuttavia ongelmia sähkömarkkinoille. Useilta tahoilta näihin ongelmiin on esitetty ratkaisuksi siirtymistä reaaliaikaiseen tuntihinnoitteluun myös kuluttajamarkkinoilla. Tässä työssä selvitetään aiemmin tehtyjä tutkimuksia tarkastellen ja niiden tuloksia yhdistellen, reagoivatko kotitaloudet sähkön reaaliaikaiseen tuntihinnoitteluun kulutustaan muuttamalla ja jos reagoivatko, niin kuinka voimakkaasti. Työssä tarkastellaan sähkön reaaliaikaisesta tuntihinnoittelusta kotitalouksilla tehtyjä kokeita ja analysoidaan niiden tuloksia. Työssä tarkastellaan, mitkä seikat vaikuttivat kotitalouksien reaktioiden voimakkuuteen ja millä kulutuksen muuttamisen keinoilla kotitalouksien on mahdollista reagoida sähkön reaaliaikaiseen tuntihinnoitteluun. Tämän lisäksi työssä selvitetään tutkimuksia tarkastellen, mitä vaikutuksia kotitalouksien reagoinnilla on koko sähkömarkkinoiden toiminnalle ja mitä mahdollisia ongelmia sähkön reaaliaikaisen hinnoittelun laajamittaisemman käyttöönoton tiellä on. Työn tärkeimmät tulokset ovat seuraavat. Tutkimusten perusteella kotitalouksien kysyntä vaikuttaa olevan hintajoustavaa sähkön hinnan suhteen ollessaan reaaliaikaisen hinnoittelun piirissä. Kotitalouksien kysynnän hintajoustavuutta voidaan kuvailla suuruusluokaltaan maltilliseksi. Kotitalouksien kysynnän hintajoustavuus on voimakkuudeltaan kuitenkin sellaista, että mikäli riittävän suuri määrä kotitalouksia olisi reaaliaikaisen hinnoittelun piirissä, seuraisi siitä laajoja tehokkuushyötyjä sähkömarkkinoilla. Sähkönsäästöä edistävän teknologian käyttö ja parempi tiedottaminen sähkön hinnan käyttäytymisestä vaikuttavat kasvattavan kotitalouksien kysynnän hintajoustavuutta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kristian Harju, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.