University of Oulu

Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

Saved in:
Author: Tiala, Tatu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312062023
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tiala, 2013
Publish Date: 2013-12-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaakinen, Pirjo
Reviewer: Elo, Satu
Kaakinen, Pirjo
Description:
Tämän laadullisen hoitotieteen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajien kokemuksia nopeutetun hoidon malleista ja niiden tuomista muutoksista hoitotyöhön ja sen tavoitteisiin. Tutkimusaineisto koostuu kymmenen malleja käyttävän kirurgisen vuodeosaston sairaanhoitajan teemahaastatteluista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Sairaanhoitajien kokemukset nopeutetun hoidon malleista koostuvat potilaiden hoidosta ja mallien tuomista muutoksista hoitotyöhön. Potilaiden hoidon tavoite on nopeampi kotiutuminen. Tavoitteen saavuttamiseksi kirurgisella vuodeosastolla käytetään hoitotyön toimintoina potilasohjausta, tiimityötä, mobilisaatiota, kivunhoitoa ja ravitsemuksen hoitoa. Mallien tuoma muutos hoitotyöhön mahdollistuu resursseilla ja yksilöllisyyden säilyttämisellä. Resursseihin kuuluu koulutus sekä henkilökuntamäärä. Sairaanhoitajat kokevat, että mallien toteutuminen edellyttää koulutusta niin käyttöönottovaiheessa kuin myöhemminkin. Mallien mukainen hoitotyö edellyttää myös riittävää hoitohenkilökunnan määrää. Yksilöllisyyden ja potilaslähtöisyyden toteutuminen voi vaaraantua, mikäli malleja ei sovelleta tapauskohtaisesti. Tulevaisuudessa mallit tulevat laajenemaan kaikkiin potilasryhmiin ja eri erikoisaloille, kunhan potilaskohtaiset rajoitukset huomioidaan. Tutkimus antoi tietoa sairaanhoitajien kokemuksista malleista, ja sen tuloksia voidaan käyttää hyväksi mallien mukaisen hoitotyön kehittämisessä.
see all

The aim of this qualitative nursing science study was to describe nurses’ experiences on fast track protocols and the changes they bring to nursing and nursing goals. The material consists of ten theme interviews with nurses from surgical wards where the protocols are in use. The material was analyzed using inductive content analysis. Nurses’ experiences on fast track protocols consist of patient care and the changes in nursing that the models bring. The aim of patient care is a faster discharge. To accomplish this aim, the surgical ward nurses use patient education, team work, mobilization, pain care and nutrition care as nursing interventions. The changes in nursing that the models bring are accomplished by sufficient resources and maintaining patient individuality. Resources consists of education and personnel quantity. Nurses experience that the actualization of the models require education in the implementation stage of the models, as well as later. Nursing according to the models also requires a sufficient personnel quantity. Patient individuality is at risk, if the models are followed too strictly. In the future the models will expand to all patient groups and surgical specialties, as long as the patient limitations are noted. This study gave information on nurses’ experiences on fast track protocols, and the results can be used to improve patient care according to these models.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tatu Tiala, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.