University of Oulu

Lastenreuman ilmaantuvuus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 2001–2010

Saved in:
Author: Joki-Hollanti, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312192046
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Joki-Hollanti, 2013
Publish Date: 2013-12-20
Thesis type: Other thesis
Tutor: Vähäsalo, Paula
Reviewer: Salo, Jarmo
Vähäsalo, Paula
Description:
Aiemmat tutkimukset lastenreuman ilmaantuvuudesta ovat antaneet hyvin erilaisia tuloksia. Maailmanlaajuisesti ilmaantuvuusluvut ovat vaihdelleet 0,8 ja 23 välillä 100 000 lasta kohden. Tässä väestöpohjaisessa tutkimuksessa laskettiin lastenreuman ja sen alatyyppien ilmaantuvuudet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuosien 2001–2010 aikana. Tavoitteena oli myös selvittää, onko lastenreuman ilmaantuvuus muuttunut. Aineisto kerättiin hakemalla Oulun yliopistollisen sairaalan potilastietorekisteristä kaikki tutkimusaikana lastenreumaan sairastuneet potilaat ICD10-diagnoosikoodien perusteella. Käytännössä kaikki lastenreumaan sairastuneet on tuona aikana hoidettu OYS:ssa hoidon keskittämisen vuoksi. Potilaiden sairauskertomukset käytiin läpi, tarkistettiin oikea diagnoosi ja kirjattiin ylös tarvittavat tiedot alatyyppien määrittämiseksi. Alle 16-vuotiaiden väestömäärät saatiin Tilastokeskuksen Väestörakenne-tilastosta. Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja ilmaantuvuusluvut laskettiin Microsoft Excelillä. Tilastollisten erojen tutkimiseen käytettiin Khiin neliö -testiä. Tutkimusjakson aikana lastenreumaan sairastuneita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella oli yhteensä 266. Näistä tyttöjä oli 154 ja poikia 112. Lastenreuman vuosittaiseksi ilmaantuvuudeksi saatiin 31,1 / 100 000 alle 16-vuotiasta lasta. Tytöillä vuosittainen ilmaantuvuus oli 37 ja pojilla 25,5 / 100 000 lasta. Vuosien 2001–2005 ilmaantuvuus oli 26,9 ja vuosien 2006–2010 35,2 / 100 000 lasta. Ilmaantuvuus näyttäisi siis kasvaneen tutkimusjakson aikana, ja ajanjaksojen välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Diagnostiikka on kuitenkin parantunut tutkimusjakson aikana, esimerkiksi magneettitutkimusten ja ultraäänen käyttö on lisääntynyt, joten lastenreuma itsessään ei välttämättä ole lisääntynyt.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Joki-Hollanti, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.