University of Oulu

”Ja kasvaa kuin riivattu” : Kokkolan rakentaminen vuosina 1945–1976

Saved in:
Author: Valkama, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401161026
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Valkama, 2014
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Kylli, Ritva
Reviewer: Salo, Matti
Satokangas, Reija
Description:
Pro gradu -tutkielmani käsittelee Kokkolan rakentamista vuosina 1945–1976. Tutkielmassani tarkastelen Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelun, asuntorakentamisen sekä julkisen rakentamisen kehittymistä. Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Kokkolan kaupunginvaltuuston pöytäkirjat sekä Keskipohjanmaa lehti. Tutkielma on tehty Kokkolan kaupungin käyttöön. Tutkielmani sijoittuu aikakauteen, jolloin Suomi kehittyi hyvinvointivaltioksi ja kaupunkien tehtävät kasvoivat huomattavasti. Suomi koki myös voimakkaan kaupungistumisen jatkosodan jälkeen, mikä entuudestaan lisäsi kaupungin kehittymisen haasteita. Tutkimusajanjakson aikana Kokkola kasvoi asukasluvultaan merkittävästi, mikä loi paineita asemaakaavoitukselle, asuntorakentamiselle ja julkiselle rakentamiselle. Kokkolassa kärsittiin tonttipulasta ja asuntopulasta pitkin tutkimusajanjaksoa. Asunto- ja tonttipulaan puuttuminen oli yksi kaupungin merkittävimmistä haasteista. Julkiseen rakentamiseen kohdistui paineita kasvaneen asukasluvun ja kuntien lisääntyneiden tehtävien seurauksena. Kokkolassa suurimmat julkisen rakentamisen hankkeet keskittyivät koulurakentamiseen. Kokkolan asemakaavoitettu alue kasvoi tutkimusajanjakson aikana huomattavasti. Asemakaavoitukseen vaikuttivat valtiollinen ohjaus, väestöpaineet sekä kaupunkisuunnittelun muuttuvat ihanteet. Suuren mittakaavan muutoksia tehtiin yleiskaavoilla, joiden läpivieminen oli haastavaa, mutta ne jäivät vähintäänkin vaikuttamaan kaupunkisuunnittelun taustalle. Kokkolaan kaavoitettiin lukuisia uusia asuinalueita kuten Tullimäki, Kiviniitty ja Koivuhaka. Asuntorakentaminen noudatti kaupunkisuunnittelun tavoin Suomen yleisiä trendejä. Rakentamisen merkittäviä muutoksia olivat aiempaa korkeammat kerrostalot ja tyyppipiirustusten käyttöönotto omakotirakentamisessa. Merkittävimmäksi rakennuskohteeksi nousi Koivuhaan asuinalue, jonka rakentaminen huipentui asuntomessuihin. Kokkola kasvoi ennen kaikkea teollisuuden ansiosta. Teollisuuden kasvun aiheuttama työvoiman tarve vaikutti vahvasti asuntopulaan. Asuntopula helpotti vasta Koivuhaan rakentamisen myötä. Tutkimusajanjakson aikana Kokkola kehittyi pienestä satamakaupungista merkittäväksi maakuntakeskukseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Valkama, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.