University of Oulu

Digitaalisten pelien sisällönkuvailu

Saved in:
Author: Piippo, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401161028
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Piippo, 2014
Publish Date: 2014-01-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Enwald, Heidi
Description:
Tässä pro gradu-tutkimuksessa tutkitaan digitaalisten pelien sisällönkuvailua. Niitä tarkastellaan kolmen erilaisen sisältötiedon tuottajan tekemien sisällönkuvailujen kautta. Ne edustavat kaupallista, voittoa tavoittelematonta ja säilyttämiseen pyrkivää näkökulmaa. Kaupallista tahoa edustaa pelipalvelu Steam, voittoa tavoittelematonta Suomen maakuntakirjastot ja säilyttämiseen pyrkivää verkkoarkisto Allgame. Tutkimusaineistona toimi näistä kerätty pelimateriaali, jota käsitellään teoriapohjaisen sisällönanalyysin keinoin. Teoriana toimii toisaalta muistiorganisaatioiden sisällönkuvailun teoria, erityisesti sisällönkuvailun prosessi tavoitteineen, toisaalta pelitutkimuksen puolelta pelin rakenteet. Yksi tärkeä osa ovat myös erilaiset ikäluokitusjärjestelmät, jotka tuottavat elokuvien ja pelien sisältötietoa ikäluokitusten ja haitallisesta sisällöstä kertovien symbolien avulla. Tutkimuksessa on kaksi tutkimuskysymystä: 1) mitä digitaalisten pelien sisällönkuvailussa kuvataan ja 2) mitä eroja ja yhteneväisyyksiä sisällönkuvailuissa on. Sisällönkuvailuista tarkastellaan sekä ulkoisia että sisäisiä kuvailutietoja teorian pohjalta luotujen teemojen avulla. Teemoja on neljä: 1) Sisältöä kuvaavat tiedot, 2) Ulkoasua kuvaavat tiedot, 3) Aineistolajia kuvaavat tiedot ja 4) Muut tiedot. Teemalle 1 annettiin lisäksi alateemoja, jotta sen sisältöä voitaisiin eritellä tarkemmin. Tutkimusaineisto koostui 290 pelitietueesta. Pelejä oli 34 konsolille. Tuloksista kävi ilmi, että pääpiirteissään kaikki tutkimuskohteet kuvailivat peleistä samanlaisia asioita sekä ulkoisista tunnistetekijöistä että sisällöstä. Suurin ero oli kuvailun syvyydessä. Steamin ja Allgamen kuvailut olivat aineistolähtöisiä, maakuntakirjastoilla käyttäjälähtöisiä. Kuvailuista paljastui, että etenkin maakuntakirjastoilla oli epäloogisuuksia ja selkeitä puutteita kuvailutiedoissaan, ja esimerksiki genremerkintä puuttui toistuvasti. Käytetyissä asiasanoissa oli lisäksi epäjohdonmukaisuutta ja selviä eroja kirjastojen kesken. Steamin ja Allgamen kuvailut olivat yhtenevämpiä, mutta molemmilla oli osa-alueita, joita ei ollut kuvailtu lainkaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Piippo, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.