University of Oulu

Kirjavinkkaaminen ja neljäsluokkalaisten lukutottumukset

Saved in:
Author: Niska, Marja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401181052
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Niska, 2014
Publish Date: 2014-01-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Kortelainen, Terttu
Description:
Tämä Pro gradu -tutkielma käsittelee kirjavinkkaamista lukemaanhoukuttamismenetelmänä ja neljäsluokkalaisten lukutottumusten muuttajana. Tavoitteena oli tutkia, muuttuvatko neljäsluokkalaisten lukutottumukset kirjavinkkaamisen myötä. Huomiota kiinnitettiin myös sukupuolten välisiin eroihin sekä vastaajien suhtautumiseen kirjavinkkaamista kohtaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Mukaan valittiin Lukuinto -projektin kevään 2013 pilottikoulujen joukosta neljä koulua eri puolilta Suomea. Vastaajiksi valikoitiin koulujen neljänsien luokkien oppilaat. Kirjavinkkaamista tutkitaan erityisesti markkinoinnin teorioiden, mutta myös kiinnostuksen heräämisen teorian kautta. Kirjavinkkaaminen voidaan nähdä lukemisen markkinointina ja sen tavoitteena on saada kuulijat ostamaan eli lukemaan kirja. Kiinnostuksen heräämisen teorian kautta tarkasteltuna kirjavinkkaaminen ohjaa lukemisen äärelle ja herättää kiinnostuksen kirjoja ja lukemista kohtaan. Aineiston analysoinnissa käytettiin ristiintaulukointia sekä avoimien vastausten osalta teemoittelua. Kirjavinkkaaminen muuttaa neljäsluokkalaisten lukutottumuksia. Esimerkiksi lukutiheys sekä kuukauden aikana luettujen kirjojen yhteenlaskettu sivumäärä lisääntyivät. Luettujen kirjojan määrä ei kuitenkaan näytä kirjavinkkaamisen myötä muuttuvan. Sukupuolten välillä lukutottumukset muuttuvat osittain eri tavoin. Muun muassa 0-lukijoiden määrä tytöillä laskee kirjavinkkaamisen myötä, pojilla se lisääntyy. Kirjavinkkaamiseen suhtaudutaan positiivisesti. Poikien suhtautuminen kirjavinkkaamiseen on kuitenkin hieman tyttöjä negatiivisempaa. Kirjavinkkausta voidaan pitää lukemisen markkinointina, mutta se toimii vain osalle kuulijoista ja on rajoittunut myymään ainoastaan vinkattuja kirjoja. Kirjavinkkaus herättää kiinnostusta lukemista kohtaan. Kirjavinkkaaminen näyttää toimivan jo entuudestaan lukevien kohdalla. 0-lukijoihin kirjavinkkaaminen ei vaikuta. Lukemaanhoukuttamismenetelmiä olisi käytettävä monipuolisesti, jotta erilaiset lapset ja nuoret intoutuisivat lukemaan. Kirjavinkkaaminen ei sulje pois muita menetelmiä. Esille nousseiden lukutottumusten muutosten pysyvyyden selvittämiseksi on tehtävä uusi tutkimus.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marja Niska, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.