University of Oulu

Typpi Oy:n jätevesien aiheuttama keskustelu Oulun sanomalehdissä vuosina 1969–1970

Saved in:
Author: Kinnunen, Simo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish and Scandinavian History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 117
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401301063
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kinnunen, 2014
Publish Date: 2014-02-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Ruuskanen, Esa
Reviewer: Salo, Matti
Enbuske, Matti
Description:
Typpi Oy:n jätevesien aiheuttama keskustelu Oulun sanomalehdissä vuosina 1969–1970 Tutkin työssäni Oulussa sijainneen Typpi Osakeyhtiön kemiantehtaan jätevesistä aiheutunutta uutisointia ja kirjoittelua Oulun sanomalehdissä vuosina 1969–1970. Typpi Oy:n jätevesien sanottiin aiheuttaneen laaja kalakuolema vuoden 1969 juhannuksena ja pahan maun alueen kaloihin. Näiden tapausten sanottiin herättäneen kotimainen ympäristökeskustelu. Oulun sanomalehdistä käytin lähteinäni sitoutumatonta Kalevaa, Keskustapuolueen Liittoa, Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Kansan Tahtoa ja Suomen Sosiaalidemokraattien Pohjolan Työtä. Sanomalehtien kirjoituksista käytin lähteinäni kaikkia kirjoituksia, joissa Typpi Oy:n jätevedet, kalakuolema tai kalojen paha maku olivat osallisena. Tutkin näiden sanomalehtikirjoitusten sisältöä ja painotuksia. Pääasiallinen lähestymistapani oli laadullinen, mutta käytin myös määrällisiä menetelmiä apunani. Tarkoituksena oli tutkia millä tavalla lehdet suhtautuivat näihin ympäristökatastrofeihin ja ympäristönsuojeluun paikallisessa kontekstissa. Tutkin myös ketkä muut osallistuivat keskusteluun ja millä tavalla sitä käytiin. Erityisesti tarkastelin kenen puolelle keskustelun osanottajat asettuivat vai vaiettiinko asiasta. Sanomalehdistä Liitto ja Kaleva osoittivat huomattavaa aktiivisuutta kirjoittelussa. Kansan Tahto ja Pohjolan Työ taas kiinnostuivat aiheesta hitaasti. Keskustelun keskiössä olivat tutkijat ja asiantuntijat, jotka saivat paljon tilaa kirjoituksissa. Pääkirjoituksissa ja kolumneissa lehdet kommentoivat asiaa vain vähän. Kaleva ja Kansan Tahto kritisoivat avoimesti viranomaisia sekä tiedottamista. Liitto painotti teollisuuden vastuuta saastumisesta. Reportaaseja käytettiin kalastajien ahdingon esiintuonnissa. Teollisuuden puolesta lehdet eivät kirjoittaneet, vaan teollisuus joutui puolustamaan itseään julkisten syytösten edessä. Kaikki lehdet suhtautuivat ympäristönsuojeluun positiivisena asiana, eikä vastaväitteitä sille esitetty. Aiemman tutkimuksen lähteiden puutteista huolimatta, on keskustelusta piirtynyt suhteellisen tarkka kuvaus. Tutkimuksen tulokset päätyivät vahvistamaan aiemmin esitettyjä väitteitä, mutta myös tarkentamaan tehtyjä arvioita ja korjaamaan tehtyjä virheitä. Tutkimuksen aikana tuli esille useita lähteitä, joiden kautta myös tapahtumahistoriaa voisi tutkia tarkemmin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Simo Kinnunen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.