University of Oulu

Kypsyysmalli asiakkaiden valmiudesta käyttää business intelligence -järjestelmää

Saved in:
Author: Jämsén, Jarmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402081074
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jämsén, 2014
Publish Date: 2014-02-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Vartiainen, Tero
Description:
Tässä tutkimuksessa toteutettiin kypsyysmalli, jonka avulla kohdeorganisaation oli mahdollista mitata asiakkaittensa valmiutta Business Intelligence -järjestelmän käyttöön. Valmiudella tässä tutkimuksessa tarkoitettiin BI-järjestelmän eri osien kypsyyden mittaamista. Kypsyysmalli toteutettiin konstruktiivista tutkimusstrategiaa käyttäen. Kypsyysmallin tuli täyttää kohdeorganisaation mallille asettamat vaatimukset. Tutkimuksen aineisto koostui BI-teknologioista sekä BI-kypsyysmalleista. Tutkimuksen viitekehys kuvaa BI-teknologioiden osalta ne alueet, joihin tässä tutkimuksessa kehitettyä kypsyysmallia tultiin soveltamaan. Tässä tutkimuksessa esitellyt kypsyysmallit kuvaavat tutkimuksen tekohetkellä käytössä olleita BI-kypsyysmalleja järjestelmien kypsyyden mittaamiseen. Tämän tutkimuksen keskeisin osa oli kypsyysmallin muodostaminen konstruktion avulla kohdeorganisaation vaatimuksiin, sekä BI-tietämykseen perustuen. Lisäksi olennaisena osana tukimusta oli kehitetyn kypsyysmallin arviointi. Tämä toteutettiin arvioimalla miten kypsyysmalli täyttää kohdeorganisaation sille asettamat vaatimukset. Tämän lisäksi malli arvioitiin tapaukseen perustuen, jossa mallin avulla arvioitiin erään BI-järjestelmän eri osa-alueiden kypsyyttä. Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että BI-järjestelmien kypsyyden mittaamiseen kannattaa panostaa. Tässä tutkimuksessa toteutettu kypsyysmalli pyrki konkreettisten tulosten saamiseen BI-järjestelmien kypsyyden mittaamisesta. Tässä tutkimuksessa kehitetyn kypsyysmallin erona muihin tässä tutkimuksessa esitettyihin malleihin oli sen kysymyksiin perustuva kypsyystasojen mittaaminen. Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että kysymyksiin perustuva kypsyyden mittaaminen antaa konkreettisia tuloksia, mutta samalla asettaa korkeat vaatimukset mallin sisällölle: kuinka hyvin kysymysten muodostamisessa kypsyystason mittaamiseen on onnistuttu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jarmo Jämsén, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.