University of Oulu

Ohjenuoria lasten aidon osallistumisen edistämiseksi vuorovaikutteisen teknologian suunnitteluprojektissa : tapaus osallistuvasta pelikehityksestä lasten kanssa

Saved in:
Author: Kokkonen, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402081075
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kokkonen, 2014
Publish Date: 2014-02-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Molin-Juustila, Tonja
Reviewer: Kinnula, Marianne
Molin-Juustila, Tonja
Description:
Tämä tutkimus on saanut alkunsa Oulun yliopiston monitieteellisen tutkimusryhmän (EveLINE) tutkimusintresseistä tutkia lasten aitoa osallistumista vuorovaikutteisen teknologian kehittämisessä. Ryhmän intresseissä oli selvittää, miten aitoa osallistumista ovat vuorovaikutteisen tieto- ja viestintäteknologian eli ICT:n lapsitutkijat aiemmin huomioineet ja miten sitä voitaisiin käytännössä toteuttaa. Luonnontieteen kandidaatin tutkielmassani totesin, ettei aitoa osallistumista ole otettu lainkaan huomioon alan tutkimuksissa ja jos on, sitä ei ole mainittu tutkimuksista kertovissa artikkeleissa. Lisäksi tutkimusartikkelit eivät kerro tarpeeksi informaatiota tutkimuksesta, sen menettelytavoista ja etenemisestä, jotta lasten osallistumisen aitoutta voitaisiin edes arvioida pelkkien artikkeleiden perusteella. Tämä tutkimus yrittää siis löytää vastausta siihen, miten lasten aito osallistuminen voitaisiin mahdollistaa vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelussa. Toistaiseksi tutkimuksissa ei ole otettu huomioon aidon osallistumisen näkökulmaa, vaikka mahdollisuuksia siihen olisi. Siispä tämän työn tavoitteena oli luoda ohjeistus lasten aitoon osallistumiseen vuorovaikutteisen ICT:n suunnitteluprojekteissa. Loin ohjenuorat kahdessa osassa, ensin kirjallisuuden pohjalta ja sitten empiirisen aineiston pohjalta niitä täydentäen. Tämä työ on luonteeltaan konstruktiivinen ja siinä on myös laadullisen tutkimuksen piirteitä. Työssä on luotu uudet ohjeistukset, mutta näitä ei tämän tutkimuksen puitteissa ole evaluoitu käytännössä. Empiirinen aineisto on hankittu laadullisin menetelmin ja sitä on tarkasteltu pääasiassa laadullisen menetelmin, joita on täydennetty määrällisillä tarkasteluilla. Lisäksi tässä työssä on mukana tapaustutkimus. Tämän työn tuloksena syntyi kaksi ohjeistusta. Päätuloksena on lasten aidon osallistumisen ohjeistus vuorovaikutteisen ICT:n suunnitteluun. Sivutuloksena on lasten aidon osallistumisen tutkimisen ohjeistus. Nämä ohjeistukset ovat vasta alustavia ja tulevaisuudessa niiden evaluointi ja kehittäminen eteenpäin esimerkiksi eri ikäryhmille on tarpeellista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Kokkonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.