University of Oulu

Design and verification of a logic input buffer

Saved in:
Author: Niemelä, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402121090
Language: English
Published: Oulu : J. Niemelä, 2014
Publish Date: 2014-02-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rahkonen, Timo
Reviewer: Rahkonen, Timo
Kostamovaara, Juha
Description:
Two low-power logic input buffer topologies are designed, simulated and compared. The most important parameters of the buffers are input threshold voltage level stability and minimal current consumption. Topologies have been implemented earlier for a wider line width process, and now the intention is to move them to a narrower line width process without losing performance. Based on the simulations, a topology with the better performance and smaller area is chosen and layout for particular topology is designed. Layout parasitics effect to the performance is also verified by simulations. In this thesis are also discussed common buffer structures and I/O structures shielding against outside of a circuit disturbances. Finally there is a measurement plan how an input buffer functionality could be measured and verified on a chip.
see all

Työssä suunnitellaan, simuloidaan ja verrataan kahta eri topologialla toteutettua kontrollitulopuskuria, joiden tärkeimmät parametrit ovat tulon kynnystason stabiilisuus ja minimaalinen virrankulutus. Topologiat ovat aiemmin toteutettuja leveämmällä viivanleveydellä, ja ne on tarkoitus siirtää kapeamman viivanleveyden prosessiin suorituskyky säilyttäen. Simulointien perusteella valitaan suorituskyvyltään parempi ja pinta-alaltaan pienempi tulopuskuri, ja sille piirretään piirikuvio ja varmennetaan parasiittisten komponenttien vaikutus toimintaan. Diplomityössä käsitellään myös yleisesti puskureita ja I/O-rakenteiden suojausta. Puskurit ovat yhteydessä piirin ulkopuoliseen maailmaan ja niiden täytyy kestää piirin ulkopuoliset häiriötekijät. Lopuksi esitetään mittaussuunnitelma, jolla tulopuskurin toiminta voitaisiin mitata ja varmentaa valmistetusta komponentista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jari Niemelä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.