University of Oulu

Harjalaitteen ominaisuuksien kehittäminen

Saved in:
Author: Partanen, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402131098
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Partanen, 2014
Publish Date: 2014-02-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haataja, Mauri
Tolonen, Pasi
Reviewer: Haataja, Mauri
Korpela, Tapio
Description:
Kevätpöly aiheuttaa terveysongelmia sekä likaantumista alueilla, missä liukkauden torjuntaan käytetään hiekkaa ja suolaa. Hiekka sekä kuluttaa tienpintaa että muodostaa jauhautuessaan pienempiä partikkeleita, jotka nousevat ilmaan renkaan tai ajoneuvon ilmanvirran vaikutuksesta. Hiekoitusmateriaalin raekoolla sekä kivilajilla on myös vaikutusta hiukkaspäästöihin. Suolaaminen pitää tienpinnan kosteana, joka kiihdyttää pinnan kulumista. Tämä korostuu erityisesti nastarenkaiden kohdalla. Osa katupölystä on kaukokulkeuman mukanaan tuomia hiukkasia sekä palo- ja kulumistapahtumissa vapautuneita hiukkasia. Kevätpölykauden kestoon voidaan vaikuttaa poistamalla pölyävä materiaali kaduilta, minkä aloitusajankohta riippuu lämpötilasta ja lumien sulamisesta. Epätasaisen sulamisen takia jäisiä alueita joudutaan harjaamaan uudelleen, koska polanteessa olevan hiekan poistaminen on hankalaa. Mahdolliset yöpakkaset hankaloittavat veteen perustuvien pölyntorjuntamenetelmien käyttämistä. Kevätpuhdistuksessa arvioidaan kerättävän 50…70 % levitetystä materiaalista ja loppu on poistunut lumenajossa, sulamisvesien mukana tai on tullut harjatuksi tiensivuun. Harjalaitteilla poistetaan lähinnä karkeaa aineista kaduilta. Hienoaines pestään painepesureilla tai kerätään erilaisia imulakaisuautoja käyttäen pois. Harjatessa on käytettävä pölyntorjuntamenetelmiä, jottei puhdistus nostaisi ilman hiukkaspitoisuuksia. Paras keino ehkäistä pölyämistä olisi estää pölyn syntyminen. Vettä käyttävien menetelmien on todettu olevan tehokkaimpia, mutta suuri veden kulutus aiheuttaa kuljetuskustannuksia. Kuivamenetelmät eivät lisää kerättävän materiaalin massaa, mutta kauhan tyhjennys aiheuttaa tällöin pölyämistä. Harjaamista voidaan tehostaa ottamalla käyttöön paikannusjärjestelmät, jotka mahdollistavat työpäiväkirjat sekä tehokkaamman työnjohdon. Tällöin on mahdollista käyttää kustannusperusteista laskutusta yhdistämällä paikkatietoja vaa’an tietoihin. Myös harjalaitteen ohjauksen kehittämisellä voidaan tehostaa toimintaa, koska nykyiset laitteet vaativat poistumista ohjaamosta esimerkiksi kierrosnopeuden säätämiseksi.
see all

Road dust causes problems in areas where the sand and salt are used to prevent slipperiness in winter. The dust causes health hazard and surroundings get dirty in the spring. The sand wears the road surface and it is also be crushed to smaller particles. The salt increases the wearing of the road because it keeps the surface longer wet. Also using studded tires increases the wearing of the asphalt. Some particles of the road dust are from burning processes, some are from distant sources and some particles are made by corrosion and mechanical wearing. These particles are reabsorbed up in the air by the tires or by airflow. It is possible to reduce road dust problems by using sweepers or other road maintenance equipments. It has been estimated that 50…70 % of used sand is collected every spring. The rest of sand is transported with snow or brushed to the side of the road. The collecting of the sand also lifts particles up in the air. The best way to prevent this is using water. But when using it must the temperature be above zero. To prevent dusting is also possible to use chemicals or vacuum. Before using those methods it is vital to design good housing, because it also improves their efficiency.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Partanen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.